Iranian Agriculture News Agency

مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید 200 هزار بوته نشای کلزا در این استان خبر داد و گفت: نشای کلزا برای دومین سال متوالی در این استان تولید می شود.

تولید 200 هزار بوته نشای کلزا در فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، منصور رشیدی با بیان اینکه نشاهای کلزا در گلخانه تولید شده است، ابراز کرد: نشا‌های مذکور از ارقام نپتون، دانوب، ناتالی و ریتمو است.

به گفته وی؛ شروع کشت و خاک آب نشاها پنج شهریور ماه بوده است و در حال حاضر در مرحله 3 تا 4 برگی هستند که ظرف چند روز آینده به زمین اصلی انتقال داده خواهند شد.

رشیدی با بیان اینکه نشاهای کلزا به منظور کاشت در مناطق سردسیری و مناطق معتدل استان فارس تولید شده است، افزود: با توجه به محدودیت تاریخ کشت و همزمانی آبیاری مزارع کلزا و سبزی و صیفی در این مناطق تولید نشا در دستور کار قرار گرفته است.

 مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ کاهش میزان بذر مصرفی به یک کیلوگرم در هکتار، یکنواختی در سبز شدن، کنترل علف های هرز و استفاده از منابع آبی در بهار را از جمله مزایای کاشت نشاء برشمرد و اظهار کرد: نتایج بسیار مطلوب عملکرد در سال گذشته باعث شد در سال زراعی جاری نسبت به توسعه سطح زیر کشت نشایی کلزا اقدام شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید