Iranian Agriculture News Agency

معاون جهاد کشاورزی فارس:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در فصل زراعی جاری با هدف ایجاد تنوع در بذور گواهی شده حدود 31 رقم گندم آبی و دیم و چندین رقم جو در برنامه تکثیر این سازمان قرار گرفته است.

تکثیر بیش از 30 رقم بذور گواهی شده در فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حسین پژمان تصریح کرد: برای مناطق و اقلیم های مختلف استان فارس ارقام پر محصول تدارک دیده شده است زیرا بذر به عنوان مهم ترین نهاده و ستون فقرات تولید همواره مورد توجه این سازمان قرار دارد.

این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به اهمیت بذور گواهی شده در سال زراعی جاری 45 هزار تن بذور اصلاح شده در طبقات مختلف پرورشی، مادری و گواهی شده برای کشت در استان فارس تامین شده است.

وی افزود: بذر با کیفیت باید بدون هرگونه مواد خارجی مانند کاه، خاک، شن، صمغ و شیره ی میوه و عاری از بذر علف های هرز باشد.

پژمان با بیان اینکه خلوص ژنتیکی و فیزیکی بالا، عدم آلودگی به آفات، بیماری ها و علف های هرز و قوه نامیه بالا از ویژگی های بذور اصلاح شده است، اظهار کرد: کشاورزان باید برای تولید محصول با کیفیت و عاری از بیماری ها به خصوص سیاهک از بذر گواهی شده استفاده کنند.

او بیان کرد: در بذور گواهی شده فرآیند بوجاری و ضدعفونی با نظارت کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و بخش اجراء انجام شده است.

به گفته وی؛ با توجه به کیفیت بالای بذور گواهی شده، کشاورزان در مصرف میزان بذور صرفه جویی نمایند و برای هر هکتار گندم آبی بین 180 تا 200 کیلوگرم بذر با استفاده از بذر کار و در مزارع گندم دیم حداکثر از 130 کیلوگرم بذر در هکتار استفاده کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: با توجه به توسعه کشت روی پشته در این استان و وارد شدن تعدادی دستگاه کارنده کشت روی پشته، استفاده از این کارنده ها منجر به کاهش مصرف بذر خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید