Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از تشکیل کار گروه‌های تخصصی در طرح یاوران تولید خبر داد و گفت: در این طرح متخصصین کشاورزی به عرصه های تولید اعزام تا مشکلات مزارع برطرف کنند.

تشکیل کار گروه تخصصی در طرح یاوران تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علی اکبر مویدی در نهمین جلسه یاوران تولید استان فارس تصریح کرد: محققین و کارشناسان در این کار گروه ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و برای حل مشکلات و یافتن سریع ترین راه حل ها با یکدیگر همفکری می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حضور محققین در مراکز جهاد کشاورزی یک اتفاق و موفقیت بسیار بزرگ است، اظهار کرد: حضور محققین در عرصه ها از اهداف اصلی نظام نوین ترویج است که به همین منظور برای هر مرکز جهاد کشاورزی یک محقق معین تعیین شده است.

نائب رئیس شورای آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد : در استان فارس همکاران تحقیقاتی و اجرائی بسیار خوبی داریم که منجر به انجام طرح های آزمایشی موفقی شده است.

او ابراز کرد: به دنبال ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی در کشور برای آموزش به بهره برداران بخش کشاورزی هستیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید