Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سرعت انتقال آخرین یافته های علمی به مزارع کشاورزان در اجرای "طرح یاوران" تولید اهمیت دارد از این رو با تلفیق دانش بومی مناطق و دانش موجود در مراکز پژوهشی در اسرع وقت به نیاز فنی و علمی بهره برداران بخش کشاورزی پاسخ داده شود.

یاوران تولید در اسرع وقت به نیاز بهره برداران پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی در نشست "کارگروه یاوران تولید استان فارس" ابراز کرد: اگرچه اجرای طرح های تحقیقاتی در حل مشکلات بخش کشاورزی همواره مدنظر بوده است، اما در طرح یاوران تولید به فوریت مشکل کشاورزان بررسی شود و تا زمان دستیابی به بسته های تحقیقاتی محققین داخلی از تجربیات مشابه سایر کشورها استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل "کمیته های فنی تخصصی" متشکل از کارشناسان بخش اجرا و تحقیقات، افزود: این کمیته ها باید مسئله محور اقدام کنند و با توجه به مشکلات مشاهده در هر محصول توصیه های فنی لازم را ارائه دهند.

قاسمی اظهار کرد: به منظور رفع مشکلات واحدهای کم بازده، نیمه تعطیل و تعطیل و همچنین افزایش بهره وری و سودآوری در واحدهای صنایع و دام و طیور؛ کلینک های عارضه یابی در بخش صنایع و دام و طیور تشکیل شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید