Iranian Agriculture News Agency

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهاد کشاورزی فارس:

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: راه اندازی پارک سلامت روان حاجات با تاثی از تعالیم دین مبین اسلام کاری نو و بدیع است که در گوشه گوشه آن سنت و مدرنیته رعایت شده است.

راه اندازی پارک سلامت روان با تاسی از تعالیم دینی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سید محسن قائمی در بازدید از پارک سلامت روان حاجات، با بیان اینکه در این پارک به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و روانی در جوانان و سالمندان، محل هایی برای نگهداری آنان در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: ایده بسیار زیبایی است که در این مکان محلی برای تعامل سالمندان و بازنشستگان با یکدیگر و تفریح آنان در طول روز در نظر گرفته شده و این افراد شب به کانون گرم خانواده های خود برگشته و بدین ترتیب فرهنگ احترام به پدر و مادر و دور نشدن آنها از خانواده حفظ می شود.

 وی با اشاره به اینکه از نگرانی های جامعه امروز ما و دغدغه مقام معظم رهبری، الگوی نادرست گرفتن از جوامع منحط غربی است، اظهار کرد: این جوامع به سمت فروپاشی خانواده حرکت می کنند و این در حالی است که خود کشورهای اروپایی با تجربه 200 ساله اکنون با ابراز پشیمانی به سمت استحکام خانواده گام بر می دارند.

به گفته قائمی؛ در تعریف کار خیر همواره ساخت بیمارستان، مسجد، ورزشگاه و این اماکن در ذهن می آید، اما کار شاخص راه اندازی "پارک سلامت روان حاجات" مانع از نیاز به ساخت بیمارستان می شود و می تواند جامعه را از مسیر انحطاط دور کند.

وی به شعار پارک سلامت روان که "غذای سالم، رفتار سالم را به وجود می آورد و رفتار سالم جامعه سالم را می سازد" نیز گریزی زد و افزود: این یک شعار دینی، مذهبی و دنیوی است چرا که غذای حلال و کسب روزی حلال بسیار اهمیت دارد.

قائمی با بیان اینکه قانون ما را مکلف به انجام امور محوله می سازد، ابراز کرد: در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با جاری سازی مدل تعالی سعی شده که کارکنان به اجرای تعهدات به صورت داوطلبانه و در راستای مسئولیت های اجتماعی ترغیب شوند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید