Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی فارس:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: صندوق خرد زنان روستایی از تشکل های تاثیرگذار در اقتصاد خانوار و جوامع روستایی است و زنان روستایی عضو این صندوق ها با همت والای خود نقش موثری در ایجاد همبستگی اجتماعی، توسعه جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها را ایفا کردند.

زنان روستایی، سرمایه انسانی تاثیرگذار در بخش کشاورزی

حمیدرضا ابراهیمی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی و تاکید بر نقش سرمایه های انسانی در تشکل های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پرتو امید، تصریح کرد: تاکنون در ۳۰ شهرستان استان فارس، ۴۶۴ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری تاسیس شده است که حدود ۱۶ هزار نفر عضو دارد و نزدیک به یک صد میلیارد ریال نیز سرمایه آنها می باشد، به طوری که استان فارس از نظر ایجاد و توانمندسازی صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی؛ از اقدامات ترویجی شاخص در حوزه زنان روستایی استان فارس فرهنگ سازی تغذیه سالم خانوار از طریق تولید محصول گواهی شده و  استاندارد کشاورزی است که از این منظر نیز عملکرد استان فارس در صدر استان های کشور قرار دارد که در این راستا باغچه های سلامت و سایت های الگویی ترویجی تولید محصول گواهی شده و استاندارد از طریق تعامل بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان جهاد کشاورزی فارس، و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد فارس در منازل و واحدهای تولیدی زنان روستایی ایجاد و آموزش های لازم در حین تولید به زنان داده شده است. 

ابراهیمی؛ در تشریح فعالیت های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی فارس در حوزه زنان روستایی اظهار کرد: این فعالیت ها شامل آموزش، سازماندهی و توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری، پروژه های اشتغال زای بخش کشاورزی و صنایع وابسته، پروژه های توانمندسازی، توسعه و حمایت از تشکل های اقتصادی زنان روستایی و عشایری است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید