Iranian Agriculture News Agency

به مناسبت فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی:

یکی از ماموریت های مهم وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی با دو محور افزایش کمی و کیفی محصولات است و در برنامه ریزی هشت محصول راهبردی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و پنبه مورد توجه بیشتری قرار دارد.

تامین امنیت غذایی ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفتگو با خبرنگار ایانا ضمن تبریک فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی و اشاره به شعار این هفته کشاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی بر نقش اقتصاد مقاومتی در جهش تولید تاکید کرد و گفت: گندم در راس محصولات راهبردی در تامین امنیت غذایی قرار دارد و نظام تولید در کشور و استان ما گندم بنیان است از این رو ارتقای عملکرد گندم کمک بزرگی به امنیت غذایی کشور است.

حسین پژمان با اشاره به اینکه افزایش تولید گندم با افزایش سطح زیر کشت با توجه محدودیت منابع آب و خاک منطقی نیست، تصریح کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه ها و کاهش ضایعات در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی؛ اگرچه استان فارس در محصول گندم آبی با متوسط عملکرد 4750 کیلوگرم در هکتار رتبه اول کشور را دارد افزایش عملکرد این محصول هم زمان با دو استان خوزستان و گلستان در قالب "پروژه ملی افزایش عملکرد تولید گندم" اجرا می شود.

پژمان اشاره ای به نتایج اجرای پروژه مذکور در شهرستان داراب کرد و گفت: متوسط عمکلرد گندم در این شهرستان4.5 تن در هکتار است اما در پلت فرم با استفاده از ارقام سیروان و خلیلی که ارقام مرسوم شهرستان هستند تولیدی با عملکرد بیش از ده تن در هکتار رقم خورد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در "پروژه ملی افزایش عملکرد تولید گندم" کشاورزی حفاظتی در دستور کار قرار دارد چرا که شاخص های بهره وری محقق می شود، افزود: مسائل بهزراعی دنبال می شود و آرایش کشت مسطح به آرایش کشت کرتی با پشته های بلند و عریض تبدیل می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه فارس نقش 10درصدی در تامین امنیت غذایی کشور دارد  و هدف حفظ این جایگاه است، ابراز کرد: متوسط تولید گندم در این استان در سال هایی با بارندگی خوب 1.2 میلیون تن است که در برهه زمانی پنج ساله هدف گذاری 1.5 میلیون تنی انجام شده است.

به گفته وی؛ تغذیه مناسب از جمله راهکارهای افزایش عملکرد است و در همین راستا در سال زراعی جاری نزدیک به 90 هزار هکتار از مزارع گندم برای اولین بار با تلفیقی از قارچ کش و ریزمغذی ها محلول پاشی شد که تاثیر بسزایی در عملکرد گندم داشت.

پژمان با بیان اینکه مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها، رعایت تاریخ کاشت مناسب و تغذیه مناسب بر اساس آزمون خاک ازجمله اقدامات موثر در افزایش عملکرد گندم است، بیان کرد: به منظور افزایش بهره وری از منابع، کاهش متوسط میزان مصرف بذر گندم در هکتار تا  50 کیلوگرم در دستور کار قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اقدامات بارز  این سازمان در جهت تحقق شعار جهش تولید را رهاسازی حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب طی دو مرحله در فصل زراعی جاری  برای آبیاری حدود ۱۰۰ هزار هکتار مزارع غلات به خصوص گندم در شهرستان های مرودشت ، خرامه و زرقان دانست و افزود: پیش بینی می شود میزان تولید  در مزارع غلات سه شهرستان یاد شده و در زیر سد درود زن فارس قرار دارند به دوبرابر سنوات گذشته که استان با خشکسالی مواجه بود افزایش یابد  و حداقل ۴۰۰ هزارتن گندم از مزارع این سه شهرستان برداشت شود که کمک قابل توجهی به امنیت غذایی کشور خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید