Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سرعت انتقال آخرین یافته های علمی به مزارع کشاورزان تعیین کننده ترین موضوع در سال« جهش تولید» است.

دستیابی به "جهش تولید" با اجرای "طرح یاوران تولید"

محمد مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان فارس، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با محور قراردادن بهره وری به منظور دستیابی به اهداف بلند سال جهش تولید، بر آن است که شعار سال را تحقق بخشد و در این خصوص دانش‌بنیان کردن کشاورزی از طریق انتقال یافته های علمی مختلف توسط پژوهشگران را در قالب "طرح یاوران تولید" در دستور کار قرارداده است.

وی با اشاره به اینکه "طرح یاوران تولید" با همراهی کارشناسان بخش اجرا و کشاورزان پرتلاش و به منظور بهینه نمودن منابع مورد استفاده در تولید محصولات مختلف اجرایی می شود، افزود: در طرح مذکور با توسعه "نظام نوین ترویج" و ارتباط موثرتر پژوهشگران بروز مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، شاخص علمی نمودن کشاورزی و گذر از کشاورزی سنتی دنبال می شود.

قاسمی می گوید: ارتباط مختلف چندسال اخیر پژوهشگران نشان داده است که تلفیق دانش بومی مناطق و دانش موجود در مراکز پژوهشی در صورتی که هم افزا شوند توفیقات خوبی را برای امنیت غذایی کشور رقم می زنند از یک سو عرصه کشت و‌کار کشاورزان مملو از نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و از طرفی بازخورد همه دستاوردها در عرصه های اجرایی، پویایی دانش و عمل و تجربه و نهایتا اکوسیستم نوآوری روزآمد بوجود خواهد آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: طرح نظام نوین ترویج در استان پیشرو فارس خوشبختانه منشا تحولات اثربخشی در تولید محصولات کشاورزی بوده است که این پروژه هم در راستای بهبود مستمر طرح فوق قطعا موثر خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید