Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بَردهی انجیرستان های این شهرستان شروع شده است و تا پانزدهم تیرماه ادامه دارد.

آغاز بَردهی انجیرستان های نی ریز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علیرضا بصیری افزود: رقم های بَرانجیر استفاده شده در نی ریز بیشتر قاسمی و دانه سفید است و از شهرهای همجوار چون ایج و استهبان تامین می شود.

وی با بیان اینکه بَری قابل استفاده و مفید است که زنبورگرده افشان "بلاستوفاگا" کافی و گرده مناسب برای تلقیح میوه های خوراکی داشته باشد، ابراز کرد: بَرهای مورد استفاده زرد، زیادرس و در هنگام لمس کردن سرد (سردخانه ای) و فاقد آفت "زنبور نارنجی رنگ ترومیده" باشد.

بصیری همچنین تاکید کرد: در زمان گرده افشانی انجیر، باید دقت شود میوه ی بَر آسیب نبیند و کمترین فشار به آن وارد شده تا تلفات زنبور آن کم شود و در نتیجه با افزایش طول عمر آن فرصت و تعداد دفعات خروج زنبورها بیشتر شود.

او می گوید: در حال حاضر قیمت بَرانجیر متغییر و هرکیلو 200تا 300 هزار تومان است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز تصریح کرد: میوه های درخت بَرانجیر غیر خوراکی و دارای گل های نر و ماده هستند؛ درخت گرده افشان در سال معمولاً سه محصول پاییزه، زمستانه و بهاره تولید می کند که زنبورهای میوه بهاره از آن خارج شده و به دنبال محصول پاییزه برای تخم گذاری می گردند که به طور ناخواسته وارد میوه انجیرخوراکی شده و عمل گرده افشانی را انجام می دهند.

نی ریز بعد از استهبان مقام دوم تولید انجیر استان و کشور را داراست.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید