Iranian Agriculture News Agency

معاون جهاد کشاورزی فارس:

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به استفاده از نرم افزار کنترل پروژه در این سازمان از سال گذشته، گفت: نرم افزار مذکور در سال جاری ارتقا و توسعه می یابد.

ارتقای نرم افزار برنامه ریزی کنترل پروژه جهاد کشاورزی فارس

جعفر صبوری پور در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان فارس با بیان اینکه راه اندازی نرم افزار مذکور در راستای جاری سازی تعالی سازمانی و به  به منظور ورود اطلاعات، پایش و گزارش گیری از پروژه‎ها راه اندازی شده است، ابراز کرد: جهاد کشاورزی فارس در راه اندازی "نرم افزار برنامه ریزی کنترل پروژه" پیشرو است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در سامانه یکپارچه اطلاعات مدیریت پروژه،  اطلاعات 25 پروژه والد وارد و پیشرفت آنان پایش شد، تصریح کرد: این پروژه ها شامل 13 پروژه والد عملکردی با 329 زیر پروژه   و 12 پروژه والد تعالی سازمانی با 41 زیر پروژه است.

صبوری پور  با تاکید بر ضرورت توسعه نرم افزار در سطوح شهرستانی افزود: پنج شهرستان و پنج مرکز جهاد کشاورزی نیز به سامانه مذکور مجهز می شوند که پس از پایش نتایج آن، این سامانه به همه شهرستان های استان توسعه داده می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: استفاده از ظرفیت زیر نرم افزار صورتجلسات، زیر نرم افزار مستندات الکترونیکی، زیر نرم افزار بودجه و اعتبارات، زیر نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت و تعدیل در این سامانه مورد تاکید قرار گرفته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید