Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عرصه های وسیع کشاورزی در پهنه ها، مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها همگی مگاپروژه هستند که برای مدیریت کردن این مگا پروژه ها نیاز به سواد بالا است از این رو مدل تعالی سازمانی (EFQM) به عنوان یک مدل مدیریتی که باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می شود در این سازمان جاری سازی شده است.

افزایش بهره‌وری در کشاورزی با جاری‌سازی مدل تعالی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی در نشست با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس تصریح کرد: بر اساس این مدل ماموریت ها ، چشم انداز ها و استراتژی ها تدوین شده است و به دنبال دستیابی به نتایج هستیم.

وی با بیان اینکه نتایج باید از طریق رهبری یا مدیریت درست با اتخاذ استراتژی های به هنگام که از تحلیل سوات استخراج شده دنبال شود، افزود: این نتایج با استفاده از ظرفیت کارکنان، منابع و شراکت ها و احصای همه فرآیندها در یک بستر رشد و یادگیری حاصل می شود.

قاسمی ابراز کرد: تعالی سازمانی یک مدل مدیریتی است که بر اساس این مدل برای جاری سازی هر استراتژی باید الگوی رادار حاکم باشد تا بهبود مستمر حاصل شود.

به گفته وی؛ مدل تعالی باعث انسجام، هماهنگی، هم افزایی و بهبود مستمر در مجموعه خانواده بزرگ جهاد کشاورزی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در سال جاری جایزه تعالی شهرستانی در دستور کار این سازمان قرار دارد، تصریح کرد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها بر اساس مدل تعالی ارزیابی می شوند از این رو باید شرایط رشد و یادگیری برای خود و همکاران  فراهم سازند.

قاسمی؛ شناسایی ذی‌نفعان را اولین گام برای شروع هر فعالیت برشمرد و افزود: به منظور برقراری ارتباط موثر باید جایگاه ذی نفعان را به لحاظ علاقه و قدرت مشخص شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گریزی به گواهی نامه های تعالی اخذ شده توسط این سازمان زد و ابراز کرد: در حال حاضر سازمان به سمت دستیابی به جایزه تندیس بلورین در حرکت است که در این راه هر کدام از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها یک واحد عملیاتی سازمان هستند و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان، نقشه استراتژی توسط معاونت برنامه ریزی تدوین و اعلام شده است.

اطلاع رسانی ضرورت کار هر مدیر

قاسمی با بیان اینکه انعکاس دستاوردها و اقدامات مثبت، روحیه نشاط در جامعه ایجاد می کند،گفت: اطلاع رسانی ضرورت کار هر مدیر است.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه به دلیل شیوع کرونا و تغییرات حوزه اقتصاد در شرایط فعلی، افزود: از این شرایط به عنوان فرصت استفاده کنید و با استفاده از حوزه آی تی و فن آوری اطلاعات فرآیند کاری را اصلاح کنید.

قاسمی بیان کرد: به منظور حل مسائل اولویت دار مانند کمبود وسیله نقلیه، تعیین تکلیف پست های اداری در شهرستان های جدیدالتاسیس و سایر موارد، تیم های کاری با حضور مدیران شهرستان های درگیر با مشکلات و مدیران ستادی مربوطه تشکیل و با همفکری و تشریک مساعی راهکاری ارائه شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید