Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی فارس:

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برنامه ریزی این مدیریت برای مرمت و احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی جوکان علیا از توابع شهرستان سرچهان خبر داد.

شبکه آبیاری جوکان علیای سرچهان مرمت می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، امیر اسلامی گفت: با اجرای این طرح بهره وری در انتقال و توزیع آب به ۸۰ درصد می رسد و با اجرای این کانال های پوشش شده در هر کیلومتر طول از هدر روی ۴۰ هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه با این اقدام ۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه مشروب می شود، تصریح کرد: پس از احداث کانال ها افزایش تولید محصولات کشاورزی در اراضی زیر دست شبکه آبیاری میسر خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: اعتبار لازم به منظور مرمت و احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی جوکان علیا از محل اعتبارات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه موند در سال ۱۳۹۹ تامین و هزینه خواهد شد.

اسلامی افزود: در حال حاضر این شبکه به صورت سنتی بوده و از بند انحرافی تنگ جوکان منشعب می شود که ۵۰ بهره بردار در ۲۵۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی از آن بهرهمند می شوند.

تا کنون 118هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان فارس به شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی مدرن و پوشش شده تجهیز شده اند.

شهرستان سرچهان در فاصله 210کیلومتری شهرستان شیراز واقع شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید