Iranian Agriculture News Agency

از سوی مدیر کل شبکه های آبیاری و زهکشی؛

در حکمی از سوی مدیر کل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی از حبیب کوهکن رئیس اداره امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین تقدیر شد.

از رئیس اداره امور فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی قیروکارزین تقدیر شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، در این حکم که با امضای جلال ابوالحسنی است، آمده: از جدیت و تلاش های مستمر شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف مصوب دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در سال 1398 به ویژه مشارکت در امور فنی مهندسی مدیریت آب و خاک استان فارس تشکر و قدردانی می شود.

در قسمتی دیگر از این تقدیر نامه ذکر شده است: امید است این تلاش ها و خدمات مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته و بیش از پیش موجبات رشد و شکوفایی زیر ساخت های بخش کشاورزی را فراهم نماید

جذب اعتبار طرح های عمرانی عامل موفقیت 

کوهکن در بیان دلایل موفقیت خود و اداره امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین اظهار کرد: در چهار سال گذشته به طور مستمر با رهنمود های مدیران و کمک همکاران موفق به جذب 60 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت کانال های آبیاری شده ایم.

این کارشناس تصریح کرد: با صرف مبالغ جذب شده هشت کیلومتر کانال احداث و به بهره برداری رسیده است و مشغول به ساخت سه کیلومتر کانال دیگر نیز هستیم که در چند ماه آینده به ذی نفعان و کشاورزان قیروکارزینی تقدیم می شود.

به گفته وی؛ در نتیجه این اقدامات قریب به 500 بهره بردار در نزدیک به 1500 هکتار از اراضی زراعی زیر دست سد سلمان فارسی قیروکارزین از شبکه های آبیاری بهرهمند شده اند که به همین دلیل بهره وری در آب، راندمان انتقال آب و به تبع تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته است. 

مسئول اداره امور فنی و زیر بنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: پیگیری رفع موانع و مشکلات اجتماعی در اجرای طرح های شبکه های آبیاری، نظارت عالیه بر حُسن اجرای پروژه ها، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با ذی نفعان و پیمانکاران در موفقیت این اداره اثرات مثبت داشت.

کوهکن برقراری ارتباط موثر با ادارات و سازمان های همسو و همکار مانند اداره آبیاری و سازمان آب را در پیشبرد  برنامه های سازمان متبوع خود حائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد: این روند موفقیت و توسعه با عملیاتی شد طرح انتقال آب سد سلمان فارسی قیروکارزین با لوله های GRP  ادامه یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید