Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: برای اولین بار یک هکتار از زمین های زراعی شهر مبارک آباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان به کشت توتون اختصاص یافته است.

کاشت توتون برای اولین بار در قیروکارزین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی همتی با اشاره به اینکه تنباکو برگ خشک عمل آوری شده گیاه توتون است، اظهار کرد: این کشت در دو مرحله خرانه و کاشت نشاء در مزرعه انجام و پیش بینی می شود قریب به پنج تن تنباکو از این مزرعه برداشت شود.

وی با بیان اینکه شرایط این مزرعه در حال حاضر بسیار رضایت بخش و در آغاز مرحله سر زنی است، ابراز کرد: در این مرحله، گل آذین و برخی از برگ‌های فو قانی بوته به منظور افزایش کمی و کیفی سایر برگ‌های توتون قطع می شود.

همتی عنوان کرد: با توجه به امکان تولید مناسب این محصول در قیروکارزین و در صورت ورود شرکت دخانیات در خرید تنباکوی کشاورزان، می توان به استمرار و توسعه کشت این گیاه با ارزش امیدوار بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش تولید تنباکو در عدم خروج ارز از کشور با اهمیت است،  تصریح کرد: توسعه کاشت این گیاه به دلیل مصرف آب کم، اشتغال زایی بالای آن و صرفه اقتصادی حائز اهمیت است و در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده کشت توتون تا ۴۰ هزار تن توسعه پیدا کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین یاد آور شد: خشکسالی های اخیر و افت سفره های آب های زیر زمینی موجب شده کشاورزان ضرورت تغییر الگوی کشت را احساس و به تجربه های جدید در کشاوزی روی آورند.

به گفته وی؛ همراهی کشاورزان پیشرو با کارشناسان جهاد کشاورزی در این شهرستان،  باعث شده است که گیاهان جدید و متنوعی مانند، سویا، توتون، پنبه، کینوا، ارزن، نرگس، و برخی دیگر از گیاهان دارویی در این شهرستان کشت و ترویج شود.

مهم ترین مناطق کشت تنباکو در ایران شامل استان های مازندران، اصفهان، بوشهر و قسمت هایی از استان فارس است، در حال حاضر ارزان ترین نوع تنباکو هر کیلو گرم بالغ بر 30 هزار تومان ارزش دارد.  

قیروکارزین با سابقه کاشت بیش از 40 نوع گیاه زراعی در 169 کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید