Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی پاسارگاد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد از محلول پاشی مخلوط کود با قارچ کش در یک مزرعه گندم 25 هکتاری در این شهرستان با استفاده از پهپاد خبر داد.

محلول پاشی مزرعه گندم با پهپاد در پاسارگاد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سید حسن موسوی گفت: محلول مورد استفاده شامل دو کیلوگرم کود اوره، ۵۰۰ سی‌سی قارچ کش تیلت  به ازای هر هکتار بود.

وی با اشاره به اینکه بیماری های برگی مانند زنگ زرد، سپتوریوز، سفیدک سطحی و سایر لکه برگی می توانند تا 50 درصد محصول را کاهش دهند، افزود: بهترین زمان استفاده از قارچ کش ظهور گره دوم و یا برگ پرچم است که این مزرعه در مرحله  ظهور برگ پرچم قرار داشت.

موسوی ابراز کرد: محلول پاشی با پهباد کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در زمان، کاهش مصرف آب، افزایش دقت در سمپاشی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد اظهار کرد: پهپاد مورد استفاده در عملیات سمپاشی مزرعه فوق با مدل NJ1P دارای قابلیت سمپاشی یک هکتار در ۱۰ دقیقه است و با نازل تی جت محلول پاشی می کند و باعث می شود قطر ذرات را تا ۱۱ هزار بار بشکند.

موسوی بیان کرد: پیش از این در شهرستان پاسارگاد مزرعه 53 هکتاری کلزا علیه شته مومی سم پاشی و ۹۴هکتار محلول پاشی در گندم و جو به وسیله پهباد انجام شده است.

شهرستان پاسارگاد ۴۱۵۰ هکتار مزرعه گندم دارد و تاکنون بیش از ۳۵۰۰ هکتار از مزاع محلول پاشی شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید