Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی فسا:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا گفت: حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی برای ۱۸ پرونده در این شهرستان اجرا شد.

قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز در فسا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، ناصر انصاری تصریح کرد: متخلفین ده هکتار از اراضی را به عنوان باغ شهر در منطقه صغاد تخریب و اقدام به احداث بنا کرده بودند که با دستور مقام قضایی ابنیه تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: این اقدام قانونی به منظور صیانت از زمین های کشاورزی و باغی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفت.

به گفته وی؛ حفاظت از خاک زراعی و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی یکی از وظایف اصلی سازمان جهادکشاورزی است .

او با بیان کرد: بیشترین میزان حساسیت و دقت عمل در این موارد صرف می شود تا شاهد از بین رفتن خاک زراعی در شهرستان نباشیم.

وی ابراز کرد: هرگونه تغییرکاربری در قالب ایجاد بنا و سایر اقداماتی که به تشخیص جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود جرم بوده و قانون گذار جهاد کشاورزی را ملزم به برخورد قانونی و تعیین تکلیف از طرف مقام قضایی کرده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید