Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی کازرون:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: محصول جو از حدود 6000 هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است.

برداشت جو دیم در کازرون

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حمید رشیدی با بیان اینکه برداشت از مزارع دیم و از اول اردیبهشت ماه آغاز شده است، تصریح کرد: در سال زراعی جاری جو آبی در سطح 260 هکتار و جو دیم در سطح  بیش از 5700 هکتار کاشته شد.

وی با اشاره به پیش بینی تولید بیش از  7500 تن جو در شهرستان کازرون، بیان کرد: متوسط عملکرد جو در مزارع آبی و دیم این شهرستان به ترتیب 3700  و ۱5۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

رشیدی ابراز کرد: ارقام جو  کشت شده در شهرستان کازرون را اکسن، نیمروز و محلی برشمرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید