Iranian Agriculture News Agency

رئیس گروه مبارزه با ملخ صحرایی حفظ نباتات کشور:

رئیس گروه برنامه ریزی و مبارزه با ملخ صحرایی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی کشور و فائو، جمعیت ملخ صحرایی در کشور ما در سال جاری حداقل تا بیست برابر سال گذشته افزایش پیدا می کند.

افزایش جمعیت ملخ تا 20 برابر سال گذشته

علی بابعلی روز یک شنبه سوم فروردین در سفر به استان فارس و در گفتگو با خبرنگار ایانا در این استان، با بیان اینکه سال جاری میلیاردها ملخ صحرایی به کشور ما هجوم می آورند، ابراز کرد: سال گذشته در مجموع حدود 175 دسته پروازی در ایران ثبت شد اما از ابتدای اسفند تاکنون یک صد ریزش در استان های جنوبی صورت گرفته است.

به گفته وی؛ تاکنون جنوب فارس، بوشهر، خوزستان و شرق هرمزگان درگیر ملخ صحرایی است، اگرچه به دلیل پایین بودن دما و هوای ابری در روزهای اول فروردین کمتر با این آفت مواجه بودیم اما در حال حاضر منتظرظهور پوره ها وریزش های جدید از کشورهای عربستان، عمان و کویت هستیم.

بابعلی با بیان اینکه جمعیت میلیاردی ملخ ما را ناگزیر به مبارزه شیمایی کرده است، افزود: تمهیدات لازم به منظور مبارزه با این اندیشیده شده و به نظر می رسد مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

او می گوید: بر اساس پیش بینی ها در سال جاری بیش از یک میلیون هکتار از سطوح کشور نیاز به مبارزه با ملخ صحرایی دارد ودر حال حاضر در سطح 42 هزار هکتار مبارزه صورت گرفته است.

بابعلی گریزی نیز به چگونگی هجوم ملخ صحرایی به ایران در سال گذشته زد و گفت: یک تغییر اقلیمی خرداد ماه 97 در اقیانوس هند صورت گرفت و مرز کشور یمن، عمان و عربستان بارندگی های بیش از نرمال صورت گرفت به گونه ای که بر اساس گزارش فائو در طول یک روز 580 میلیمتر بارش اتفاق افتاد که این بارش ها باعث سرسبزی مناطق خشک شد.

وی با اشاره به اینکه بر اثرتغییرات اقلیمی و افزایش زاد و ولد ملخ صحرایی، این آفت از فاز انفرادی تبدیل به فاز مهاجر شد، افزود: به دلیل خشک شدن مناطق سبز در کشورهای یمن عمان و عربستان وسبز بودن ایران اوایل بهمن ماه سال گذشته این آفت به کشور ما وارد شد.

بابعلی با بیان اینکه طول زندگی هر ملخ حدود 2.5 ماه است که در این مدت حدود 250 تخم می گذارد، یادآورشد: ملخ ها در حالت تجمعی تمایل به پروازهای طولانی مدت دارند و حداقل صد متر ارتفاع می گیرند و با نیروی باد جابجا می شوند بنابراین اگر در طول یک روز دوازده ساعت بتواند پرواز کند و سرعت وزش باد هم مثلا 20 کیلومتر در ساعت باشد  حدود 300 کیلومتر می تواند در طول روز جابه جا شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید