Iranian Agriculture News Agency

معاون جهاد کشاورزی فارس:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: طرح آزمایشی مصرف قارچکش ها در پلت فرم های آموزشی ترویجی داراب و مرودشت و همچنین در مزارع زیر پوشش طرح گندم بنیان در شهرستان‌های فسا،داراب،کوار، فیروزآباد، مرودشت، سپیدان، ممسنی در مساحت حدود ۳۰ هکتار در حال اجر است.

مصرف قارچ‌کش در مزارع طرح ملی گندم بنیان فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حسین پژمان تصریح کرد: با هدف ترویج مصرف ترکیبات قارچ‌کش در مزارع استان فارس، این آزمایش در دو مرحله ظهور گره دوم ساقه و ظهور برگ پرچم  انجام می شود.

وی با بیان اینکه مطالعات متعدد نشان داده است که بیماری های برگی گندم مانند زنگ ها، سپتوریوز، سفیدک پودری، انواع لکه برگی ها می توانند  ۵۰ درصد محصول گندم را کاهش دهند، افزود: از این رو ترویج مصرف قارچ‌کش ها به عنوان یک ابزار پیشگیری کننده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

پژمان ابراز کرد: در شرایط اقلیمی مناسب گسترش بیماری های قارچی، سمپاشی علیه این عوامل بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برحسب پتانسیل تولید در هر منطقه موجب افزایش محصول گندم می‌شود.

وی بیان کرد: در آزمایش سال گذشته در شهرستان ممسنی فارس که شدت بیماری ها در مزرعه آزمایشی ناچیز بود استفاده از دو مرحله قارچ‌کش  موجب افزایش ۶۰۰ کیلوگرمی محصول گندم شد.

پژمان با بیان اینکه کاربرد دو مرحله ترکیبات قارچ‌کش مناسب و ارزان قیمت باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود، گفت: اگر کشاورزان در سمپاشی مزارع با محدودیت مواجه هستند یک مرحله سمپاشی در زمان ظهور برگ پرچم نیز می تواند نتایج مناسب و افزایش درآمد اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید