Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز:

اولین تاکستان داربستی شهرستان نی ریز دردو قطعه جمعا به مساحت ده هکتار با همت پنج نفر از کشاورزان منطقه دهچاه احداث شد.

احداث اولین تاکستان داربستی در نی ریز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: در ایجاد این تاکستان، از 12هزار نهال شناسه دار انگور رقم سیاه دانه درشت معروف به رشه سردشتی نهالستان های مجوزدار آذربایجان غربی استفاده شده است که این رقم دیر رس بوده و در پایان شهریور برداشت می شود.

علیرضا بصیری تصریح کرد: در باغ های ایستاده یا داربستی نسبت به باغ های سنتی و خوابیده تراکم آفت خیلی کمتر است و در نتیجه کیفیت و کمیت محصول افزایش پیدا می کند.

به گفته وی میزان برداشت و در نتیجه سود حاصل از فروش محصول در کشت داربستی، 2.5 تا 3 برابر کشت سنتی است و در این روش کشت با آبیاری قطره ای در مصرف آب تا 90 درصد صرفه جویی می شود.

بصیری افزود: تسهیل در عملیات داشت و برداشت، نفوذ نور بیشتر به داخل تاج بوته ها، تهویه بهتر و در نتیجه شیوع کمتر و کنترل بهتر آفت و بیماری و کاهش هزینه های مربوط به مدیریت تاکستان ها از جمله مزایای داربستی کردن باغ های انگور است.

سطح زیر کشت انگور شهرستان های نی ریز بیش از 1293 هکتار و ارقام انگورغالب منطقه عسکری، لُرکش و خلیلی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید