Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از کالیبراسیون بیش از ۱۴۰۰ دستگاه سمپاش پشت تراکتوری بوم دار در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح، وضعیت نازل، فشار سم پاش، مقدار محلول مصرفی و وضع عمومی سمپاش ها مورد بازبینی قرار گرفتند.

سم‌پاش‌های بوم‌دار در مرودشت کالیبره شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، عزیز رحیمی افزود: با توجه به نزدیک شدن زمان مبارزه با علف های  هرز مزارع شتوی، عملیات کالیبراسیون سم پاش ها در مراکز خدمات جهاد کشاورزی، توسط کارشناسان مسئول پهنه آموزش دیده  انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه کالیبره کردن سمپاش ها به منظور جلوگیری از اتلاف بی رویه سم و کاهش اثرات سوء آن بر محیط زیست و کاربران سم پاشی ضروری است، ابراز کرد: توزیع یکنواخت سموم در مزارع و جلوگیری از گیاه سوزی، کاهش مدت زمان سم پاشی و همچنین کاهش هزینه های سم پاشی از دیگر مزایای کالیبراسیون سم پاش ها است.

 این مقام مسئول بیان کرد: معمولا درصدی از سموم به علت کاربرد نامناسب سمپاش ها به هدرمی رود از این رو  شیوه ها صحیح کاربردسمپاش ها ازاهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت تصریح کرد: در این طرح ، پس از بازدید از سم پاش و برطرف شدن نواقص احتمالی برگ معاینه فنی به کاربران سم پاش تحویل داده می شود.

رحیمی با بیان اینکه در شهرستان مرودشت ۱۷۵۰ دستگاه سم پاش پشت تراکتوری بوم دار وجود دارد، یادآور شد: تا قبل از آغاز سم پاشی مزارع شتوی همه سم پاش ها کالیبره خواهند شد.

مرودشت در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید