Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به باغداران در خصوص آفت و بیماری پسیل و کنه جوانه زیتون هشدار داد.

هشدار جهاد کشاورزی فارس به باغداران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علیرضا واحدی پور گفت: با توجه به اینکه آفات پسیل و کنه جوانه تهدیدی برای باغ‌های زیتون در استان است از باغداران تقاضا می‌شود ضمن آشنایی با این آفات، نسبت به مبارزه با آن در اسرع وقت اقدام کنند.

او، بیان کرد: باغداران زیتون کار برای جلوگیری از بروز خسارت و آگاهی بیشتر در خصوص سم پاشی و مبارزه با آفات پسیل و کنه جوانه زیتون به کارشناسان حفظ نباتات و کلینک‌های گیاهپزشکی مراجعه کنند.

واحدی پور تصریح کرد: کنه جوانه زیتون یکی از مهمترین آفات محصول زیتون در استان است که با فعالیت خود مانع رشد برگ ها، جوانه‌های نو رسته و غنچه‌های گل شده می شود که در برگ‌ها و میوه‌ها نیز  بد شکلی را ایجاد می‌کند.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: آفت پسیل با تغذیه از شیره گیاه موجب ریزش بخش عمده‌ای از گل‌های زیتون می‌شود که به علت تغدیه از شیره گیاهی منجر به ضعف عمومی درخت شده و کاهش عملکرد را بدنبال دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید