Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بهره وری معلول است و به نظر می رسد علت اینکه بهره وری در بخش کشاورزی پایین است باید ارزش واقعی آب کشاورزی مشخص شود.

ارزش واقعی آب کشاورزی مشخص شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی در نشست بررسی بهره وری آب کشاورزی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز؛ ابراز کرد: در استان فارس حدود ۸۰ درصد از منابع آب زیرزمینی است از این رو طرح تعادل بخشی در دستور کار قرار گرفته و در این طرح به بحث مسلوب المنفعه چاه های غیر مجاز توجه شده است.

وی با اشاره به ضرورت حل مشکل چاه های غیر مجاز، تصریح کرد: در صورتی که آب به صورت حجمی و کنترل شده تحویل کشاورز داده نشود، انگیزه کافی برای بالا بردن بهره وری آب در کوتاه مدت ایجاد نخواهد شد.

قاسمی به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی ترویجی به منظور افزایش بهره وری نیز اشاره کرد و افزود: با همین میزان آب در دسترس می توان تولید قابل قبولی داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد:  به منظور صرفه جویی در مصرف ذخایر آب های زیر زمینی باید وزارت نیرو  و شرکت های آب منطقه ای نیز مشارکت داشته باشند.

او می گوید: رایزبد، الگوی کشت بهاره و پاییزه، بذور مختلف، تناوب زراعی، استفاده از ارقام جدید،

افزایش چشمگیر ضریب مکانیزاسیون در چند سال اخیر، توسعه آبیاری تحت فشار با تخصیص یارانه از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به منظور صرفه جویی در مصرف آب است.

قاسمی با اشاره به اینکه بین سد درود زن و ملاصدرا ۲۰۰۰ چاهک غیر مجاز وجود دارد، اظهار کرد: افراد زیادی سالیان سال از برنج امرار معاش کردند که به راحتی با برنامه های ترویجی نمی توان مانع کاشت برنج توسط آنان شد و یا در شرایطی که آب ارزش ندارد اقتصاد بهتری برای کشاورز رقم می زند چرا که این ممانعت ها و ترویج ها بدون مدیریت منابع آب اثرگذار نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با عزم جزم تر و همکاری اتاق بازرگانی بهره وری آب را دنبال خواهیم کرد تا بر چالش خشکی فایق آییم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید