Iranian Agriculture News Agency

برای اولین بار؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه گفت: برای اولین بار گیاه ماش در ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با هدف حفاظت خاک کشت شد.

ماش با هدف حفاظت خاک در خرامه کشت شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، کاوس همتی از ماده آلی خاک به عنوان قلب کشاورزی پایدار یاد کرد و افزود: گیاهان خانواده لگومینوز همچون ماش از طریق همزیستی با باکتری های تثبیت کننده ازت موجب افزایش مواد آلی خاک به صورت ارگانیک می شوند.

وی؛ کشت گیاه ماش را به دلیل ارزانی بذر نسبت به سایر حبوبات، رشد طبیعی سریع و مقاومت به خشکی رویکردی برای ارتقای بهره وری و پایداری تولید دانست‌.

همتی؛ بهبود ساختمان خاک، افزایش تهویه و نفوذ پذیری خاک، کاهش جمعیت آفات، بیماری ها و  علف های هرز و  حفاظت خاک در برابر فرسایش را از مزایای کود سبز ماش برشمرد و اظهار کرد: در راستای توسعه سیستم کشاورزی حفاظتی، تاکنون 2000 کیلوگرم بذر ماش به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرامه ضمن ابراز خرسندی از پذیرش نوآوری ها توسط بهره برداران، اجرا و ترویج جدیدترین یافته های تحقیقاتی را عامل موفقیت درهر بخش دانست و گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی آتی سطح  زیر کشت ماش در شهرستان خرامه افزایش دو برابری خواهد داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید