Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه گفت: با بهره گیری از برنامه های آموزشی ترویجی، کشت منداب نسبت به سال گذشته ۳.۴ برابر افزایش یافته و به ۱۳۵ هکتار رسیده است.

افزایش ۳.۴ برابری کشت منداب در خرامه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، کاوس همتی اظهار کرد: در راستای توسعه کشت منداب، دو هزار کیلوگرم بذر این گیاه به صورت رایگان بین کشاورزان خرامه توزیع شد.

این مقام مسئول هدف از کاشت گیاه علفی و یکساله منداب را غنی سازی خاک عنوان کرد و افزود: کاشت منداب به دو روش مکانیزه و سنتی در اراضی کشاورزی این شهرستان انجام شد.

همتی؛ از ارتقای مواد آلی خاک و بهبود ساختمان فیزیکی آن، افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش تراکم علفهای هرز به عنوان مزایای کشت منداب نام برد.

وی تصریح کرد: کاشت گیاهان مناسب کود سبز و برگردان آنها به خاک از ارکان مهم پایداری اکوسیستم های کشاورزی محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه، شناخت و آگاهی از پتانسیل ها و ظرفیت های تولید در هر منطقه را شرط تحقق تولید پایدار دانست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید