Iranian Agriculture News Agency

دبیر اجرایی نظام صنفی فعالیت‌های کشاورزی مرودشت با حدود 9 هزار عضو، بیشترین تعداد اعضا در استان فارس را دارد که پیگیری مطالبات کشاورزان از جمله نرخ‌گذاری محصولات و عملیات‌های کشاورزی و حضور در کلیه جلسات تصمیم‌گیری، انجام طرح نوبت‌بندی آب اراضی مشروب از سد درودزن، نرخ‌گذاری کرایه حمل چغندر قند و مشارکت فعال در برنامه‌های جهادکشاورزی و تعاون روستایی از شاخص‌های انتخاب او به عنوان نمونه ملی است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مرودشت نمونه ملی شد

سید جعفر حسینی 47 ساله، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و ساکن مرودشت دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی این شهرستان است، او به عنوان "دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی نمونه ملی" منتخب و معرفی شد.  حسینی علاوه بر دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی، کشاورز بوده و گندم و انواع صیفی جات را کشت می‌کند، گفتگو او با خبرنگار ایانا در استان فارس را در پی بخوانید. 

نظام صنفی کارهای کشاورزی با چه هدفی ایجاد شده است؟

نظام صنفی کارهای کشاورزی به عنوان دغدغه و نیاز بخش کشاورزی از سال 87 با توجه به آئین نامه دولت تشکیل و در بحث مطالبات کشاورزان فعال است و یک تشکل مردم نهاد و غیر دولتی بوده که در راستای سامان دهی و نظم بخشی به شاغلین بخش کشاورزی ایجاد شده و برای هویت بخشی به مسائل کشاورزی پروانه فعالیت صادر می کند. 

شاخص انتخاب شما به عنوان نمونه ملی چه بود؟ 

نظام صنفی ما با حدود 9 هزار عضو، بیشترین تعداد اعضا در استان فارس را دارد، پیگیری مطالبات کشاورزان از جمله نرخ‌گذاری محصولات و عملیات‌های کشاورزی و حضور در کلیه جلسات تصمیم گیری، انجام طرح نوبت بندی آب اراضی مشروب از سد درودزن، نرخ گذاری کرایه حمل چغندر قند و مشارکت فعال در برنامه‌های جهادکشاورزی و تعاون روستایی از شاخص‌های انتخاب من به عنوان نمونه ملی بود.

سایر فعالیت های برجسته نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مرودشت چه بود؟ 

در سال گذشته کلیه واحد های دامداری در شهرستان مرودشت با پیگیری نظام صنفی از خدمات اصلاح تعرفه برق و بیمه تکمیل درمان استفاده کردند، دامداری ها و گلخانه های بدون مجوز نیز با ارائه پروانه فعالیت صادر شده از سوی نظام صنفی موفق به دریافت سوخت شدند.  در راستای اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دوره های آموزشی مختلف از جمله گلخانه، آبیاری‌های تحت فشار، گیاهان دارویی برگزار شد. 

با توجه به کمبود منابع آب در کشور، چه راهکاری برای استفاده بهینه از آب به کار گرفته‌ اید؟ 

از روش های نوین آبیاری به عنوان مهمترین راهکار، بذور زودرس و کشت گیاهان کم آب بر مانند زعفران،کشت گیاهان دارویی و ...به منظور استفاده بهینه از منابع آبی استفاده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید