Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بخش کشاورزی ظرفیت های بسیار بزرگ مغفولی دارد که استراتژی ما باید به منظور متبلور ساختن این ظرفیت ها باشد که با هم اندیشی این امر محقق می شود.

ظرفیت‌های بخش کشاورزی باید فعال شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی در سفر به شهرستان قیروکارزین و نشست با مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان فارس قدرتمند است، تصریح کرد: به منظور استفاده از همه ظرفیت های این بخش و ایجاد بهبود مستمر، مدل تعالی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی این استان جاری سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های بخش کشاورزی در استان فارس تنوع و گستردگی زیادی دارد، افزود: این فعالیت ها بدون علم مدیریت  قابلیت اجرا ندارد از این رو جاری سازی مدل تعالی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول ابراز کرد: تعالی سازمانی، یک مدل مدیریتی را ارائه می دهد تا با پیشبرد بهتر امور به نتایج مدنظر دست یابیم از این رو باید بر اساس جایگاه موجود و نتایج مطلوب در هر امر کشاورزی شاخص تعریف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: در مدل تعالی  ما به  دنبال  نتایجی در حوزه  کارکنان و مشتریان  یا ذی نفعان هستیم که برای دستیابی به نتایج استراتژی هایی تدوین شده باید آنها را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه در مدل تعالی باید به منابع، کارکنان و فرآیند های  اجرای کار  توجه  داشته باشیم  تا  ما را به نتایج  مورد نظر رهنمون  سازد، افزود: دستیابی  به این  اهداف  از بستر رشد و یاد گیری  می گذرد از این رو ما یک  سازمان  یادگیرنده  هستیم و به همین دلیل به ترویج  بهره برداران بها می دهیم.

قاسمی با اشاره به اینکه در همین راستا آموزش  کارکنان برای سازمان ما جایگاه ویژه ای دارد، گفت: همه کارکنان باید فعالانه در نظام  پیشنهادات شرکت کنند و خود را در همه امور ذی مدخل بدانند تا نتایج مطلوب کسب شود.

این مقام مسئول ابراز کرد: توجه به نظام آراستگی نیز ضرورت دارد چرا که نظم و انضباط  ظاهری  ما را به نظم  فکری  رهنمون می کند.

وی با اشاره به اینکه لازمه اجرای هر برنامه عزم جدی است، افزود: حتی  اگر  اعتبارات از امروز نیز کمتر باشد با بکارگیری فکر و اندیشه  راه کاری را برای  رفع  چالش ها  و برون  رفت از آن ایجاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه هدف از دیدار با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین تعامل و همدلی بیش از پیش با همکاران است، تصریح کرد: این نشست به منظور ایجاد زمینه ای است تا همکاران چالش های بخش کشاورزی حوزه خود و مشکلات پرسنلی را مطرح کنند و راهکارها و توصیه های پیشنهادی نیز توسط آنان ارائه شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید