Iranian Agriculture News Agency

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: پایداری عرصه منابع طبیعی در گرو نگاه مدلی است و باید برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه انجام شود.

پایداری عرصه منابع طبیعی در گرو نگاه مدلی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، عبدالرحیم پیشکار تصریح کرد: باید به عرصه های منابع طبیعی و روش های بهبود درآمدی در این عرصه ها با تاکید به توانمند سازی جوامع و مهارت آموزی توجه بیشتری شود.

به گفته وی؛ در این راستا استفاده از الگو در پیشبرد امور بر اساس برنامه ریزی و برنامه محوری و با تعیین شاخص های قابل اندازه گیری و معیارهای تعیین شده مدنظر است.

پیشکار افزود: به منظور توانمندسازی جوامع محلی و عشایری بهره گیری از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح آبخیزداری و آبخوانداری در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و به تولید نقشه رسیده است، استفاده از این طرح را برای جلب مشارکت مردمی ضروری دانست.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: به منظور اجرایی نمودن طرح مذکور باید تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و واحدهایی اجرایی با هماهنگی دانشگاه و صاحب نظران این عرصه منعقد شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید