Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: خوشبختانه طرح تعادل بخشی در کشور با پروژه ها و چهارچوب مشخصی تعریف شده است از این رو انتظار می رود همگان عزم جدی برای اجرای این طرح داشته باشند.

طرح تعادل بخشی دشت سروستان "مردم محور" برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمدمهدی قاسمی در نشست کارگروه طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان فارس با بیان اینکه طرح تعادل بخشی در یک عرصه کشوری و استان بزرگی مثل فارس اجرا خواهد شد، اذعان کرد:

با توجه به محدودیت اعتبارات، امکانات و عرصه وسیع استان و کشور مقرر شده این طرح به صورت پایلوت اجرا شود و تجارب به سایر مناطق کشور و استان تعمیم داده شود.

او افزود: باید برای اجرای طرح تعادل بخشی در دشت سروستان به عنوان دشت پایلوت در این استان مردم محور، اقدام و برنامه ریزی کرد.

قاسمی با بیان اینکه اقدامات و تصمیم گیری های خاص برای مردم باید با مشارکت خودشان انجام شود، تصریح کرد: در طرح تعادل بخشی نیز باید با برنامه اقدام و عمل بر پایه تشکل های مردم نهاد محلی و کمک دستگاه های اجرایی دولتی نظیر فرمانداری، دادستانی و ذی مدخلان وظایف هر فرد به خوبی مشخص شود سپس شفاف و دغدغه مندانه گام برداریم تا دشت سروستان به عنوان پایلوت خوب بهره وری آب معرفی شود.

وی ابراز کرد: بهره برداران باید راسا برای بقای حیات کشاورزی اقدام کنند از این رو طرح تعادل بخشی باید با استفاده از روش های تسهیل گری و با مشارکت مردم اجرا شود اگرچه در دشت سروستان با توجه به وجود کشاورزان پیشرو توجیه و تفهیم آن ها برای عملیاتی کردن طرح، امکان پذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توصیه می شود قبل از اجرای طرح تعدیل 20درصدی پروانه چاه های کشاورزی، ابتدا چاه های غیرمجاز مسدود، سپس چاه های مجاز کنتور دار شود و در نهایت در صورتی که مخزن کسری داشت،تعدیل پروانه ها اجرا شود.

این مقام مسئول ابراز کرد: پیشنهاد می شود در شوراهای مشترکی مثل شورای عالی آب مصوبه ای تنظیم گردد که بر اساس آن در دشت های پایلوت تصمیم گیری هایی که با خود مردم انجام می شود از شمول این گونه قوانین و مقررات در دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مستثنی شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه از تسهیلات، امکانات، بودجه و اعتبارات در اختیار به اجرای طرح تعادل بخشی کمک خواهد شد، اظهار کرد: به منظور رفع موانع در شورای حفاظت از منابع آب یا سازگاری با خشکی یا کارگروه ماده 11 تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می شود.

قاسمی به حمایت دستگاه های دولتی برای تدوین یک برنامه عملیاتی در تعادل بخشی دشت سروستان اشاره کرد و گفت: دستگاه های دولتی باید در ارائه اطلاعات و گزارش ها با همفکری و با محوریت تشکل ها اقدام کنند.

قاسمی تاکید کرد: لزوم پایداری در حیات و اقتصاد کشاورزی، توجه دغدغه مندانه به تراز آبی است که این امر با اقدامات بهره ور و با عزم و اراده امکان پذیر است.

کارگروه طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان فارس با حضور رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 

 

           

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید