Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه طرح ملی گندم بنیان برای اولین بار در سال زراعی 97 -96 در فازتحقیقاتی و در سال زراعی 98-97 در فاز آموزشی و ترویجی در این استان اجرا شد، گفت: در سال زراعی جاری این طرح در فاز توسعه 12 هزار هکتار از اراضی زراعی در قالب این طرح کشت شد.

طرح ملی گندم بنیان در سطح 12 هزار هکتار از اراضی زراعی فارس اجرا شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی هدف از اجرای این طرح را افزایش 30 درصدی در تولید و عملکرد گندم برشمرد و افزود: با اجرای این طرح در مدت چهار سال میانگین عملکرد گندم فارس از ۴،۷ تن در هکتار به بیش از هفت تن افزایش خواهد یافت.

به گفته وی؛ پروژه مذکور در سال زراعی جاری در هشت شهرستان اقلید، مرودشت، فسا، داراب، کوار، فیروزآباد و سپیدان با محوریت توسعه کشاورزی حفاظتی شامل کشت به روش بی خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی پس از برداشت و اجرای تناوب زراعی مناسب در مزارع گندم به اجرا در آمده است.

قاسمی از برنامه های اجرایی این طرح به توسعه کشت روی پشته های عریض و بلند در مزارع فاقد شوری، توسعه کشت کف کار در مزارع شور، استفاده از بذور پر محصول جدید و کاهش میانگین مصرف بذر در هکتار به زیر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اشاره کرد و گفت: تغذیه بهینه با استفاده از آزمون خاک، مبارزه با عوامل خسارت زا از جمله مراقبت از سلامت گیاه و برگ های زیر پرچم با مصرف ترکیبات قارچ کش حداقل در دو مرحله، توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری تیپ و ایجاد راهروهای ثابت به منظور انجام اقدامات به زراعی در مزارع گندم ازدیگر برنامه های اجرایی این طرح است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال زراعی گذشته این پروژه در قالب دو سایت آموزشی و ترویجی در شهرستان های داراب و مرودشت هریک به مساحت پنج هکتار انجام شد، ابراز کرد: در شهرستان داراب عملکرد مزارع گندم تحت پوشش طرح به 9 تن در هکتار یعنی دو برابرمیانگین تولید در واحد سطح در استان افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ صرفه جویی در مصرف آب حداقل به میزان ۴۰ درصد، افزایش میزان ماده آلی خاک به بیش از 2درصد و بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را از مزایای طرح ملی گندم بنیان دانست و اظهار کرد: کاهش هزینه های تولید با کاهش مصرف بذر در هکتار و کاهش تردد ماشین آلات ، کاهش فشردگی خاک، کاهش مصرف سوخت ماشین آلات، افزایش عملکرد و کیفیت محصول از دیگر مزایا است.

وی بیان کرد: در پایان چهار سال اجرای طرح حدود ۱۲۰ هزار هکتار از مزارع گندم فارس زیر پوشش این پروژه قرار می گیرند.

قاسمی با اشاره به اینکه این طرح علاوه بر استان فارس در دو استان خوزستان و گلستان در مزارع گندم آبی  اجرا می شود، تصریح کرد: طرح ملی گندم بنیان ساختار مشارکتی داشته که مشارکت کشاورزان، کارشناسان، مدیران، محققان و مجموعه تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی در این پروژه امری ضروری است.

 سطح زیر کشت گندم در استان فارس در سال زراعی جاری حدود ۳۷۵ هزار هکتار است که  ۲۵۰ هزار هکتار آن گندم آبی و ۱۲۵ هزار هکتار آن گندم دیم می باشد.

  

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید