Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با اذعان به اینکه فرو نشست زمین به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی بوده و بسیاری از دشت¬ های ایران با آن روبرو هستند، گفت: نشانه هایی از این امر در جنوب شهر قیر شناسایی شده است.

فرونشست اراضی، کشاورزی قیروکارزین را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی همتی افزود: در این پدیده زمین در ابعاد چند صد متر مربع و به میزان چند سانتی متر نسبت به اراضی اطراف فرو نشست کرده و باعث ایجاد شکاف هایی به عرض چند ده سانتی متری در اطراف اراضی فرو نشسته شده است. 

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از راه های اصلی و زود بازده برای جلوگیری از فرو نشست زمین مدیریت منابع آبی و فرهنگ‌ سازی در این زمینه است که با رعایت آن می‌توان جلوی این پدیده شوم را گرفت.

همتی با تاکید بر اینکه کشاورزی و باغداری مهم ترین فعالیت اقتصادی و اشتغال زا در این شهرستان است، تصریح کرد: کشاورزی شدیدا به آب وابسته بوده و هرگونه برنامه‌ ریزی برای توسعه در این بخش منوط به مدیریت درست منابع آبی و تأمین منابع جدید در این بخش است.

جلوگیری از برداشت بی رویه با اجرای طرح انتقال آب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: اجرای طرح انتقال آب سد سلمان فارسی به دشت های قیروکارزین به وسیله لوله های GRP مهم ترین اقدام ممکن در راستای کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی و جلوگیری از تخریب اراضی و خاک است.

وی به اجرای طرح‌ های آبیاری نوین و راه اندازی کشت ‌های گلخانه ای به عنوان دیگر راه کار های حفاظت از خاک نیز اشاره کرد و گفت: از این طریق می‌توان منابع آبی را به صورت بهینه استفاده و محصولی با کمیت و کیفیت بالاتری به بازار عرضه کرد.

خطر فرو نشست  اگر ادامه یابد فردایی خطرناک را رقم خواهد زد، در صورت مدیریت صحیح و اصولی به فرصتی گران بها برای رشد و توسعه بدل می شود، آب به هر اندازه که بخواهیم در دسترس ما نیست، پس باید با مدیریت صحیح و علمی، آن را هدر ندهیم.

قیروکارزین با بیش از 50 هزار هکتار اراضی قابل کشت در 169 کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید