Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این سازمان تولی گری برنامه ریزی و سیاست گذاری تولید ده درصد از محصولات کشاورزی کشور را بر عهده دارد.

سهم اشتغال مستقیم 19.8درصدی از آن بخش کشاورزی استان فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، در اولین همایش تعالی سازمانی در سال جاری با رویکرد تبادل تجربیات، محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: بخش کشاورزی استان فارس8.7 درصد ارزش افزوده کشور، 17.9 درصد ارزش افزوده استان، 279 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی و همچنین 19.8 درصد اشتغال مستقیم استان را بر عهده دارد.      

به گفته وی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سرویس دهنده است از این رو نقش هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده دارد.        

این مقام مسئول بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در دو مرحله به دنبال تعالی سازمانی رفته است مرحله اول در دهه ۸۰ و مرحله دوم در سال ۹۵ بوده است و با توجه به اینکه ما در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به دنبال چهارچوب یا مدلی بوده ایم که در بخش کشاورزی مدیریت موثری را داشته باشیم بنابراین در این راستا مدل EFQM را انتخاب کرده ایم که از این مدل در جهت مدیریت بهتر بخش استفاده شده است. 

قاسمی با اشاره به اینکه داشتن هدف رکن اساسی هر سازمان است، افزود: در جهت تعالی سازمانی ارزیابی ۳۶۰ درجه ای مدیران، مدل شایستگی مدیران و پردیس ارزیابی مدیران را در استان فارس راه اندازی کرده ایم و در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نقشه راه تعالی سازمانی را در جهت پیشبرد اهداف تعالی سازمانی تدوین نموده ایم.           

وی از ویژگی های این مدل را منعطف، عمل گرا، واقعیت نگر و دوراندیش بودن برشمرد و تاکید کرد: ابهام در شناخت وضع مطلوب سیستم های مدیریتی سازمان، عدم قطعیت در شناخت نقاط قوت و نواحی بهبود، نداشتن نظامی دقیق برای شناخت تهدیدهای محیطی(قرار گرفتن در محیطی پر ریسک)، داشتن نظام روش مند برای بهینه کاوی و یادگیری و بهره مندی از روش های نظام مند در بهبود سیستم های مدیریتی از دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده است.     

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: لزوم ایجاد نظام و یا ابزار ارزیابی نظام مند، نیاز به تغییر روش های سنتی و متداول انجام کار، اعتقاد به روش سیستماتیک، امکان گرفتن بازخوردهای روش مند از همه ذی نفعان، افزایش بهره وری سازمانی، توجه به ذی نفعان به صورت متوازن، شناخت نیازها و خواسته های ذی نفعان، پویایی و هدفمند سازی سازمان و لزوم داشتن مدل کسب و کار از جمله دلایل دیگر انتخاب مدل تعالی سازمانی در این سازمان بوده است.        

وی با اشاره به اینکه هدف بهبود نگرش های رهبران در سازمان مبتنی برنگرش های تعالی است، اظهار کرد: مقصد، جهت‌گیری و فرهنگ سرآمدی، ایجاد و اجرای سیستم‌های مدیریت سازمان، تعامل با مشتریان و جامعه، انتقال اطلاعات ، انگیزش، حمایت و تقدیر از کارکنان و شناسایی، حمایت از تغییرات سازمانی، تقویت رفتار ایجاد تغییرات و تحولات از جمله معیارهای رهبری است.

قاسمی یادآور شد: حمایت از پروژه از طریق تخصیص منابع، ارتباط موثر با تیم ها و ذی نفعان پروژه، جمع بندی گزارشات پیشرفت پروژه، ایجاد بستر مناسب برای اشاعه فرهنگ تعالی در سازمان، برطرف کردن موانع پیشرفت پروژه از وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع (مدیر پروژه) است.          

وی اذعان کرد: ساماندهی تیم های تعالی، جمع آوری گزارشات تیم ها از دبیران و بانک اطلاعات تعالی، ارتباط موثر با دبیرخانه جایزه، آماده سازی سازمان جهت ارزیابی نهایی، تهیه گزارشات دو هفتگی برای مدیر پروژه و رییس سازمان، انجام خود ارزیابی، برگزاری جلسات طبق برنامه ریزی مشخص با هماهنگی مشاور و تهیه برنامه بهینه کاوی و همایش های تعالی و برگزاری آنها از وظایف گروه نوسازی و تحول اداری(مدیر تعالی) است.           

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: حضور در کلیه جلسات مرتبط، تدوین صورتجلسات، پیگیری مصوبات صورتجلسات، پیگیری حضور اعضاء در جلسات، پیگیری امکانات و ابزارمورد نیاز، ایجاد آرشیو الکترونیکی صورتجلسات(مطالب علمی تعالی مرتبط)، تهیه فایل ارائه در خور ارزیابی و ارزیابی جایزه، جمع آوری داده ها و اطلاعات اعضاء، جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز ارزیابی و آماده سازی تیم مرتبط جهت ارزیابی از وظایف دبیران تیم ها است.         

به گفته وی؛ مدیران شهرستان، نقش مجری پروژه تعالی را در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها دارند و آنها، عضو تیم رهبری، همراه با مدیران ستادی اند و تیم های تعالی تا شهرستان ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی با بودن مدیران پهنه که اعضای تیم مدیریت مشتری هستند، نفوذ دارند.          

قاسمی افزود: مشکل اعتبار، امکانات و گستردگی سطوح تا پهنه، تنوع ذی نفعان و لزوم ایجاد یک دیدگاه همه جانبه برای جلب رضایت ایشان، بدون امکان و اختیار تغییر در این ساختار، ایجاد همبستگی بین ذی نفعان مختلف برای ایجاد دیوار محکم مقاومت (هماهنگی بهره برداران و کارکنان)، گستردگی و تنوع وظایف و نداشتن الگوی تعالی در سازمان های دولتی مشابه از جمله چالش های اختصاصی در زمینه تعالی است.           

وی تصریح کرد: تمرکز بر آموزش و توانمند سازی مستمر و بی وقفه، یافتن راه حل برای تطبیق عملیاتی در مرحله جاری سازی، استفاده از تجربیات سه سال گذشته و تمرکز کمتر بر واژه هایی که ایجاد مقاومت می کنند، اقدام ابتکاری"استفاده از مدیران آموزش دیده" در قالب تسهیلگران به منظور آموزش و جاری سازی در سطوح شهرستانی ها و پایین تر، توجه به دستاوردها و توفیقات سریع و کوتاه مدت برای جلب مشارکت ذی نفعان و لزوم تغییر در شیوه های آموزش و توانمند سازی به دلیل گستردگی سطوح عملیاتی بخش کشاورزی از جمله راه کارهای توسعه و جاری سازی تعالی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی فارس است.         

قاسمی با اشاره به اینکه تعیین اهداف و خروجی ها از طریق ارتباط با تیم های تعالی و مدیران شهرستان ها وظیفه تسهیلگران است، خاطر نشان کرد: آگاهی کامل نسبت به اهداف پروژه یا فعالیت ها، تسلط علمی در فعالیت ها، ارتباطات و روابط عمومی مناسب، مورد پذیرش اعضای گروه یا سازمان، ویژگی های شخصیتی مناسب، آگاهی کامل از نقش خود در پروژه، دارای خلاقیت و سرعت در ارائه بازخورد و آگاهی از فنون مدیریت جلسات از جمله ویژگی های تسهیلگران است.           

در این نشست مدیران عامل شرکت فراسان، پتروشیمی ، منطقه ۵ انتقال گاز، کارخانه های سیمان فارس و سیمان سفید نی ریز، پتروشیمی شیراز و راه آهن شیراز به عنوان بنگاه های جاری سازی تعالی سازمانی در استان فارس حضور داشته و به ایراد سخنان خود و تجربیات شان پرداختند و در انتها مقصودبیگی مشاور تعالی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز پیرامون معماری تعالی سازمانی سخنرانی کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید