Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای خودکفایی قند و شکر، کاشت چغندرقند در این استان توسعه یافته بود که بدحسابی کارخانه قند فسا، تاثیر بسیار منفی در سطح زیرکشت چغندر قند بهاره و پاییزه داشت و پیش بینی می شود کشت پیش رو نیز کاهش پیدا کند.

بد حسابی کارخانه قند فسا، کشت چغندر قند را کاهش داد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی شامگاه روز شنبه بیست و سوم آذرماه در نشست شورای کشاورزی این استان تصریح کرد: به منظور رفع مشکل تحویل چغندر کشاورزان، خرید و پرداخت بهای چغندر توسط کارخانه قند فسا مکاتبات متعدد با کارخانه ، نشست های متعدد با مسئولین مربوطه در استانداری و مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.

وی افزود: در نهایت ناچار به مکاتبه با دادستانی استان شدیم که علی رغم پیگیری های انجام گرفته، هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است.

70 میلیارد ریال اعتبار برای  مبارزه با ملخ در سال جاری

قاسمی اظهار کرد: هفت میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت بدهی مبارزه با ملخ صحرایی در سال گذشته مورد نیاز و مبلغ 70 میلیارد ریال نیز برای مبارزه در سال جاری پیش بینی شده است.

دبیر شورای کشاورزی استان فارس یادآور شد: مبلغ سه میلیارد ریال از اعتبارات ملی و یک میلیارد ریال به صورت نقدی از اعتبارات استانی بابت بدهکاری قبلی تخصیص داده شده و مبلغ 21 میلیارد ریال از محل نفت و گاز مصوب شده که در صورت تخصیص، علاوه برکمک به مبارزه با ملخ در سال جاری بدهکاری گذشته نیز پوشش داده می شود.

نقشه راه گیاهان دارویی برون داد تحقیقات است

قاسمی با اشاره به تدوین نقشه راه گیاهان دارویی گفت: ستاد گیاهان دارویی با حضور تمام ذی مدخلان از جمله علوم پزشکی تشکیل می شود و این نقشه با توجه به مسائل و مشکلات اولویت دار مطرح شده در ستاد مذکور تهیه شد.

این مقام مسئول افزود: به منظور موفقیت در اجرا، نقشه راه گیاهان دارویی برون داد تحقیقات است.

به گفته وی؛ مجموعه جهاد کشاورزی در همه حوزه ها، تحقیقات را با توجه به مسائل و مشکلات انجام داده و اهداف با چهارچوب ارائه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: به منظور اجرای موفق نقشه راه تحقیقات گیاهان دارویی نیازمند اعتبار هستیم.

نشست شورای کشاورزی استان فارس به ریاست ظفر افشون سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیری محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید