Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی خرامه:

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرامه از ارزیابی دو رقم کنجد داراب ۱۴ و آمریکایی در این شهرستان خبر داد.

دو رقم کنجد در خرامه ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، کاوس همتی گفت: بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی شاخص عملکرد دانه، رقم داراب ۱۴ با تولید یک هزار و ۲۰۰ کیلو دانه در هکتار نسبت به رقم آمریکایی بالغ بر ۲۵۰ کیلو در هر هکتار تولید دانه بیشتری دارد.

وی افزود: در این ارزیابی صفات موثر بر عملکرد نظیر تعداد کپسول، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول و عرض کپسول و وزن هزار دانه دو رقم مذکور اندازه گیری شد.

همتی؛ شناسایی رقم پرمحصول گیاهان کم آب بر و سازگار با منطقه را یکی از راهبردهای رونق تولید و مدیریت مالی در بخش کشاورزی برشمرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: برنامه ریزی  برای عملیات کاشت و برداشت مکانیزه کنجد و تامین صنایع فرآوری، افزایش سطح زیر کشت و پایداری تولید این محصول را در آینده به دنبال خواهد داشت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرامه تصریح کرد: دانه روغنی کنجد به دلیل مقاومت به خشکی و نیاز آبی کم به عنوان کشت جایگزین گیاهانی همچون ذرت با نیاز آبی بالا به کشاورزان پیشنهاد می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید