Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: آموزش های مستمر در قالب مدل تعالی سازمانی EFQM برای همکاران در حال اجراست و با تفکر ایجاد فرهنگ کار تیمی توانستیم 20 تیم با مشارکت کلیه معاونین، مدیران و کارکنان این سازمان، شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی استان فارس را تشکیل دهیم و به آموزش و جاری سازی مباحث مدلی تعالی بپردازیم که تاکنون موفق به دریافت جایزه سه ستاره این مدل شدیم.

اجرای نقشه راه منابع انسانی در استان فارس به عنوان پایلوت کشوری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، کاوس کیانی در گردهمایی معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه 2 کشور در شیراز اظهار کرد: تدوین نقشه راه منابع انسانی یعنی مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی یکی از شاخص ترین اقدامات ما در سال جاری بود که مقرر شد استان فارس به صورت پایلوت این مهم را به دیگر استان ها جاری سازی نماید

به گفته وی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دارای 30 مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان ها، 95 مرکز جهاد کشاورزی و 2419 نفر پرسنل است که از این تعداد 644 نفر در ستاد، 1080 نفر در شهرستان ها و 695 نفر در مراکز جهاد کشاورزی اشتغال به کار دارند.

گردهمایی معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه 2 کشور در شیراز با حضور محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید