Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در بسیاری از موارد تخلفات سهوا و به دلیل عدم آگاهی از قوانین، بخش نامه ها و آیین نامه ها صورت گرفته و لطمات جبران ناپذیری به نیروهای توانمند وارد می کند.

جلوگیری از تخلفات با آگاه سازی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی روز چهارشنبه هشتم آبان ماه در نشست سالانه ذی حسابان ومدیران امور مالی وزارت جهاد کشاورزی در شیراز، با ضروری دانستن توانمندسازی خانواده بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین کنندگان امنیت غذایی کشور، افزود: برگزاری چنین نشست هایی باعث تبادل نظرات، تشریک مساعی و راه اندازی طوفان فکری به منظور رفع مشکلات و افزایش مهارت کارکنان می شود.

وی حوزه مالی را گلوگاه سازمان ها و دستگاه ها برشمرد و بیان کرد: قوانین، رویه ها و چهار چوب مالی باید روز به روز دقیق تر و واضح تر در کل مجموعه ساری و جاری شده در غیر اینصورت این حوزه تبدیل به پاشنه آشیل خواهد شد.

فارس قطب کشاورزی کشور

قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان فارس از دیرباز قطب کشاورزی کشور بوده، تصریح کرد: وابستگی بیش از 80 درصدی کشاورزی این استان به آب و مشکلات خشکسالی باعث شده که استراتژی ها آب  محور باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رتبه اول آبیاری تحت فشار، در برداشتن یک چهارم ناوگان کشاورزی کشور و مشارکت در برداشت یک سوم از مزارع کشور را از توفیقات این استان برشمرد و افزود: استان فارس موفقیت های زبادی در زمینه تولید نهال، بذر، تلیسه، جوجه دارد.

قاسمی با اشاره به اینکه استان فارس فناوری نوین را در خدمت بخش کشاورزی قرار داده، اظهار کرد: این استان در تعیین سطح زیرکشت گندم، کلزا، برنج با تصاویر ماهواره ای و استفاده از اطلاعات هواشناسی به عنوان یکی از ارکان اساسی تولید پیشرو بوده است.

وی چالش های بخش کشاورزی را دو مقوله علمی، فنی و مهندسی نبودن کشاورزی و کمبود سرمایه در این بخش برشمرد و افزود: جایگزینی کشاورزی نوین با سنتی را با استفاده از نظام نوین ترویج و تزریق علم، دانش و تکنولوژی دنبال می کنیم.

به گفته قاسمی تجهیز و تامین منابع مالی در بخش کشاورزی یکی از اهداف اساسی است که در همین راستا از سال گذشته  13 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی تشکیل شده و  چهار صندوق دیگر نیز تا پایان سال تشکیل خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه صندوق خرد زنان روستایی محلی برای تامین اعتبار این قشر از جامعه و استفاده از توانمندی آنان در کنار مردان است، گفت: در استان 470 صندوق خرد زنان روستایی معادل یک چهارم صندوق های کشور فعالیت می کند.

نشست دو روزه سالانه ذی حسابان ومدیران امور مالی وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیر کل ومعاونین امور مالی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و ذی حسابان و مدیران مالی سازمان های جهاد کشاورزی کشور روز چهارشنبه هشتم آبان ماه به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس آغاز و تا پنج شنبه نهم آبان ماه ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید