Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل بحران استانداری فارس:

مدیر کل بحران استانداری فارس با اشاره به ضرورت برنامه ریزی به منظور مبارزه با ملخ صحرایی، گفت: این مدیریت اعتبارات و امکانات مورد نیاز را تامین می کند.

اعتبارات مورد نیاز مبارزه با ملخ تامین می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، رحیم آزادی در نشست "ستاد گیاهپزشی استان فارس" تصریح کرد: در زمان بروز بحران ملخ همه دستگاه های اجرایی، با برنامه ریزی و بانک اطلاعاتی موجود باید در مقابله با این آفت همکاری کنند.

به گفته وی، دو نوع تهدید طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد که در تهدید غیر طبیعی با پیش بینی از قبل آمادگی مقابله داریم ولی متاسفانه تهدیدات طبیعی، جدی گرفته نمی شود.

آزادی با اشاره به اینکه پیش از زلزله بم مدیریت بحران جایگاهی نداشت، افزود: پس از آن به دستور مقام معظم رهبری سازمان مدیریت بحران شکل گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قانون مدیریت بحران کشور در مرداد ماه سال جاری تصویب شد، گفت: به موجب این قانون "ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران" در استان فارس به ریاست استاندار، دبیری اداره کل مدیریت بحران و عضویت 46 دستگاه تشکیل شده که وظایف هر دستگاه به طور جداگانه معین است.

به گفته وی، مدیران دستگاه اجرایی، در چهارچوب اعتبارات جاری باید تمام اعتبارات مورد نیاز به استثنای حقوق و دستمزد را در مقابله با بحران بکار گیرند و اگر دستگاهی در زمان بحران همکاری نکند با آن برخورد کیفری می شود.

آزادی با بیان اینکه با تصویب این قانون تامین اعتبارات بحران مشخص شده، افزود: همچنین به موجب این قانون افرادی که در زمان بحران کمک می کنند در صورتی که دچار مشکل شوند طبق قانون مستمری بگیر شده و مزایا به آنان پرداخت می شود.

ستاد گیاه پزشکی استان فارس، به ریاست محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان و با موضوع برنامه ریزی مبارزه با حمله ملخ در سال جاری تشکیل جلسه داد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید