Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت عنوان کرد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با اشاره به تولید ۲۰۰ هزار نشاء کلزا در این شهرستان، گفت: نشاءهای کشت شده از سه رقم دانوب، نپتون و ناتالی است.

تولید ۲۰۰ هزار نشاء کلزا در مرودشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، عزیز رحیمی افزود: نشاءهای مذکور به منظور کاشت در شهرستان مرودشت و سایر شهرستان های استان تولید شده که از وضعیت مطلوبی برخوردار است و در چند روز آینده به زمین اصلی منتقل می شود.

به گفته وی کاهش میزان بذر مصرفی، صرفه جویی 20درصدی در مصرف آب، رفع محدودیت تاریخ کاشت، ایجاد سطح سبز مطلوب و عملکرد بالا از مزایای کشت نشایی کلزا است.

رحیمی با بیان اینکه یک دستگاه نشاءکار ویژه برای کشت نشایی کلزا در شهرستان مرودشت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: کاشت کلزا به روش نشایی برای سومین سال در این شهرستان اجرا می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت یادآور شد: نشاءهای مذکور در بخش سیدان این شهرستان و با همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت زراعت و اتحادیه تعاونی تولید استان تولید شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید