Iranian Agriculture News Agency

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

کارشناس میوه های سردسیری و خشک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان با تولید بیش از 390 هزار تن، 12 درصد تولید سیب کشور را دارد.

تولید 390 هزار تن سیب در فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علیرضا ضیغمی افزود: این میزان سیب از 26 هزار و 636 هکتار باغ برداشت می شود که 79 درصد آن گلدن دلیشز و رد دلیشز است.

به گفته ضیغمی شهرستان های اقلید، سپیدان، شیراز به ترتیب بیشترین تولید سیب در استان فارس را دارند.

کارشناس میوه های سردسیری و خشک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بیش از 70 درصد سیب تولیدی به خارج از استان فارس صادر می شود.

استان فارس با تولید بیش از 15 درصد محصولات باغی رتبه اول تولیدات باغبانی کشور را دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید