Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به وابستگی 85 درصدی در تامین روغن خوراکی، گفت: کشت کلزا با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به عنوان یک رسالت بر عهده ما گذاشته شده است.

افزایش سطح زیر کشت کلزا یک رسالت است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی روز شنبه بیستم مهرماه در نشست "ستاد کلزای استان فارس" با اشاره به اینکه سطح ابلاغی کلزا به شهرستان ها بر اساس استراتژی توافقی  ۱۷ درصد سطح گندم و جو برنامه ریزی شده، تصریح کرد: مقایسه کشت کلزا با محصولات پاییزه بر اساس قیمت چهار هزار و ۶۶۰ تومان و سایر مزایا مقرون به صرفه است.

وی اظهار کرد: اهمیت به زمان، توسعه یافتگی و بی توجهی به زمان، عقب افتادگی را به دنبال دارد از این رو تشخیص و رفع به موقع نقاط ضعف در هر کدام از عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

به گفته قاسمی همزمان با توسعه کاشت کلزا، افزایش عملکرد بالای پنج تن در هکتار در دستور کار قرار دارد به این منظور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اجرای مزرعه الگویی و ارائه دستورالعمل فنی بر اساس تحقیقات انجام شده در اقلیم استان نهایت همکاری را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کشت نشایی کلزا از راهکارهای توسعه کشت در مناطق سردسیری است، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس خواست؛ در این زمینه مزارع الگویی ایجاد کنند.

فعالیت 26 ریزکارنده در این استان، اختصاص کارشناس معین در توسعه کشت کلزا به هر شهرستان، تسهیل روند بیمه گری، رفع موانع متقاضیان دریافت تسهیلات و تشویق مدیران و کارشناسان موفق در توسعه کشت کلزا، از دیگر موضوعات مطرح شده در ستاد کشت کلزای استان فارس بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید