Iranian Agriculture News Agency

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛

اولین آیین برداشت انگور در شهرستان کوار با حضور محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی برگزار شد.

نخستین آیین برداشت انگور در کوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این آیین با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی پنج رکن مردم بنیان، عدالت بنیان، دانش بنیان، درون زا و برون نگر دارد، افزود: برگزاری همایش انگور با همت مردم منطبق بر رکن مردم بنیانی اقتصاد مقاومتی است.

محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: درون زا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی باید با بهره‌گیری از  ظرفیت ها، پتانسیل ها وتوانمندی ها به نحو موثرتری در جهت رونق اقتصادی گام برداریم.

به گفته وی پتانسیل ها و ظرفیت های بی شماری به طور طبیعی، ارثی با تلاش نیاکان ما بوجود آمده که از آن جمله ظرفیت باغداری استان فارس و شهرستان کوار است و سیاست ها و استراتژی وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی بارور سازی این ظرفیت ها با کمک مردم است.

قاسمی از جمله راه‌های بارور سازی پتانسیل های موجود  توسعه صنایع تبدیلی- تکمیلی، مکانیزاسیون، آبیاری نوین و کشت گلخانه ای دانست.

وی با اشاره به رکن دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی، گفت: باید با استفاده از دانش، تکنولوژی و فن  برچالش ها فائق بیایم.

این مقام مسئول کشاورزی را شغل پرمشقت و پرریسکی دانست و افزود: باید با استفاده از نقاط قوت بر نقاط ضعفمان غلبه کنیم و نقاط قوت استان فارس را تجربه و دانش کشاورزان برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه بیش از  50 درصد فضای کسب و کار  این استان به کشاورزی تعلق دارد، ابراز کرد: باید با راه اندازی زنجیره های تولید هم افزایی در بخش کشاورزی داشته باشیم.

وی به ظرفیت های انسانی و خدادادی طبیعی این کشور اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت ها و با هم افزایی هیچ کدام از این تحریم ها خدشه ای به اقتدار و استقلال این کشور وارد نمی کند.

قاسمی تصریح کرد: با پیاده سازی مدل اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی به دنبال ارتقای ارزش افزوده در این بخش هستیم.

استان فارس با سطح زیر کشتی بالغ بر 65 هزار هکتار و تولیدی  بیش از 600 هزار تن محصول انگور است، رتبه اول تولید انگور کشور را دارد و شهرستان کوار با سطح زیر 6 هزار هکتار انگور و تولید 140 هزارتن، دارای رتبه اول تولید استان است، نخستین آئین برداشت انگور در این شهرستان از 26 شهریور ماه آغاز و به مدت چهار روز ادامه دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید