Iranian Agriculture News Agency

با حضور عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشور؛

صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مرودشت با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان و عضویت ۱۷۰ نفر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت در مجمع عمومی هیئت موسس صندوق با اشاره به تلاش های زیاد در خصوص راه اندازی و تامین اعتبار، گفت: این صندوق با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان سهم بهره بردار و۳۵۰ میلیون تومان سهم دولتی آغار به کار کرد.

عزیز رحیمی هدف از تاسیس این صندوق را، وجود نیاز به تشکیل یک نهاد غیر دولتی و رسمی برای بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان مرودشت دانست.

وی، تامین منابع مالی ارزان قیمت و آسان برای بهره برداران بخش کشاورزی را از دیگر اهداف تشکیل صندوق دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت اظهار کرد: با توجه به گستردگی بخش کشاورزی در شهرستان مرودشت، ضرورت تشکیل صندوق از سال های گذشته وجود داشته و پس از پیگیری های مستمر و تامین اعتبار، این امر محقق شده است.

پایداری منابع مالی با فعالیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

در ادامه این مجمع عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی کشور گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موجب استمرار و پایداری منابع مالی دربخش کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری در این بخش می شوند.

علیرضا اشرفی درخصوص اینکه چرا صندوق تشکیل شد، اظهار کرد: بانک هابر اساس شرایط موجود، جهت پرداخت تسهیلات به مدارک احتیاج دارند وکشاورزان جهت تامین نیاز مالی خود نمی توانند از منابع استفاده کنند توجه به این شرایط قانون گذار و دستگاه های اجرایی را بر آن داشت تا یک موسسه مالی برای کشاورزان تأسیس کنند.

وی کمبود سرمایه های ارزان قیمت در بخش کشاورزی ، ضرورت اعطای تسهیلات بدون نیاز به وثایق بانکی و حذف بروکراسی اداری را از دلایل ویژه تاسیس صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی دانست.

جعفرصبوری پور معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و داریوش اعرابی مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور نیز در این مجمع حضور داشتند.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید