Iranian Agriculture News Agency

استاندار فارس تاکید کرد اعلام کرد:

اجرای طرح‌های آبخیزداری با پشتوانه مطالعاتی باشد

استاندار فارس بر ضرورت انجام کارهای مطالعاتی پیش از اجرای طرح‌های آبخیزداری تاکید کرد و گفت: باید بین طرح هایی که پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی دارند با سایر طرح‌ها، تمایز قائل شوید.

اجرای طرح‌های آبخیزداری با پشتوانه مطالعاتی باشد

به گزارش خبرنگار ایانا در فارس، محمدهادی ایمانیه در قرارگاه آبخیزداری این استان بیان کرد: قسمتی از اعتبارات تخصیص‌یافته به‌منظور احداث طرح‌های آبخیزداری باید برای اقدامات مطالعاتی این حوزه اختصاص یابد. 

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اهمیت احداث طرح‌های آبخیزها در نقاط مستعد و مناسب اضافه کرد: مشخص شدن محل تأمین هر یک از الزامات اجرای پروژه‌های آبخیزداری ازجمله تأمین نیروی انسانی موردنیاز، مصالح و ماشین‌آلات، ضرورت ابتدایی و اصلی در اجرای این طرح‌ها است. 

رئیس قرارگاه آبخیزداری استان فارس طرح پروژه‌های پیشنهادی برای تصویب در این قرارگاه را منوط به تصویب در زیر کمیته‌های تخصصی دانست و ابراز کرد: ابتدا با انجام اقدامات کارشناسی، بررسی همه جوانب، استفاده از نظرات صاحبان تجربه در زیر کمیته‌های تخصصی و تصویب آن، پروژه‌ها تعریف و سپس برای تصویب نهایی به قرارگاه ارائه شود. 

ایمانیه با تأکید بر اینکه کارهای کارشناسی شده، در زمان کمتر و با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند، خاطرنشان کرد: مشخص شدن محل تأمین هریک از الزامات اجرای این پروژه‌ها ازجمله تأمین نیروی انسانی موردنیاز، مصالح و ماشین‌آلات باید در زیر کمیته‌ها تعیین شود تا در صورت تائید نهایی اجرایی شوند. 

این مقام مسئول به اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری نیز اشاره کرد و افزود: اعتبار تخصیص‌یافته برای سال جاری در این زمینه مشخص است؛ باید با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به سمت اجرای این طرح‌های باارزش گام برداشت. 

 استاندار فارس ضمن اینکه مدیرکل بحران این استان را ملزم کرد برای سال جاری و سال آینده، به‌منظور تأمین اعتبار بازسازی، مرمت و احیای برخی از آبخیزها از سازمان بحران کشور پیگیری کند، گفت: پنج نفر از فرمانداران استان از طرح‌های آبخیزداری موفق کشور بازدید به عمل‌آورند تا از تجربه موفق آنان در اجرای صحیح و کاربردی این پروژه‌ها استفاده شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید