Iranian Agriculture News Agency

قادری گفت:

توفیق نظام مهندسی کشاورزی فارس در حفظ و احیای منابع پایه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کمک به کشاورزی و کشاورز است که براین اساس و بررسی صورت گرفته این سازمان در فارس با مدیریت فعلی توانسته است با به کارگیری موازین‌ علمی و فنی؛ استانداردها، اصول و ضوابط مهندسی به حفظ و احیای منابع پایه کمک کند.

توفیق نظام مهندسی کشاورزی فارس در حفظ و احیای منابع پایه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، جعفر قادری در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این استان بیان کرد: استفاده از ظرفیت مهندسین بخش کشاورزی موجب اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان اظهار کرد: حوزه کشاورزی تعیین کننده خیلی از پارامترها است که منجر به افزایش بهره وری است و سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک نهاد مهندسی و تخصصی می تواند بیشترین نقش را داشته باشد.

وی افزود: ما در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون کشاورزی به دنبال واگذاری سایر مجوزها از بخش دولتی به بخش خصوصی هستیم که سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دلیل ظرفیت و موقعیت خود در این امر جایگاه ویژه ای دارد.

قادری اضافه کرد: تلاش این است که با اجرای طرح امنیت غذایی و تسهیل و بهبود در فرآیند صدور مجوزها از طریق قانون گذاری بتوان از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استفاده ویژه ای کرد.

توسعه مهارت آموزی با رویکرد مهارت محوری

در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس گفت: سیاست این سازمان در حوزه آموزش، توسعه مهارت آموزی با رویکرد مهارت محوری در بخش کشاورزی است؛ چرا که به اعتقاد ما مهارت آموزی اساس بهره وری است.

محمد جواد احمدی با اشاره به اهمیت اشاعه دانش و احصا اطلاعات کشاورزی، تصریح کرد: ایجاد پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی و طرح دانش بنیان سهم بری دانش از تولید (سدات) از مناسبت های جدید بین کشاورزان و صاحبان دانش است که توسط سازمان مرکزی اجرایی شده است و ما باید این ظرفیت را با کمک سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس اجرایی نماییم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اضافه کرد: با ایجاد زنجیره مدیریتی مربوط به صدور مجوزها سازمان مرکزی با ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی بعد از سازمان انرژی اتمی توانست به مقام دوم دستگاه اجرایی سبز در زمینه صدور مجوزها دست پیدا کند که قطعا با راه اندازی این پایگاه  اطلاعات فنی و مهندسی شفاف سازی دقیق در  بخش های مختلف کشاورزی اتفاق خواهد افتاد و موجب تسهیل بیش از پیش در امر صدور مجوزها خواهد شد‌.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید