Iranian Agriculture News Agency

ارتقای بهره وری تولید با مشارکت نظام مهندسی تسهیل می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همکاران ما در بخش اجرا هستند، گفت: نفوذ دانش در واحدهای تولیدی و متناسب با آن ارتقای بهره وری تولید با مشارکت نظام مهندسی تسهیل می شود.

ارتقای بهره وری تولید با مشارکت نظام مهندسی تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در نشست هم اندیشی آشنایی با قوانین مرتبط با صدور مجوزهای مراکز خدمات نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس که با حضور محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بیان کرد: طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی (سدات) در استان فارس به صورت الگویی اجرا می شود.

 وی با اشاره به اینکه مروجین پهنه در طرح سدات در کنار کارشناسان سازمان نظام مهندسی حضور خواهند داشت، اضافه کرد: البته منفعتی نخواهند برد و فقط تسهیل کننده فضایی خواهند بود که بتواند این طرح در آن ساری و جاری شود، مطمئنا در این حوزه سازمان نظام مهندسی می تواند نقش آفرینی مطلوبی داشته باشد.

دهقان پور اظهار کرد: دانش گستری و ارائه خدمات آموزشی ترویجی یکی دیگر از رویکردهایی است که نظام مهندسی می تواند وارد شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یکی از بازوان کمکی برای بخش اجرایی می تواند بسیار اثربخش و اثرگذار باشد،تصریح کرد: امروزه در راستای سیاست های اصل ۴۴ بحث برون سپاری مطرح است و وزارت جهاد کشاورزی اهتمام داشته که این مهم اتفاق بیفتد.

دهقان پور؛ به تلاش های موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در رفع مشکلات ذی نفعان این سازمان گریزی زد و افزود: ماحصل همه‌ی خدماتی که از سامانه های نظام مهندسی و وزارت جهاد کشاورزی ارائه می شود، باید رضایت تولیدکننده را در برداشته باشد و در این راستا باید از ظرفیت نظام مهندسی بیش از پیش استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه حوزه های تحت پوشش این سازمان به پنج منطقه تقسیم شده است، گفت: در گام اول شرایط منطقه تبیین و نیازها از سطح پایین احصا شده است و در گام بعد راه ‌حل یا راه حل‌های موجود یا پیشنهادی برای حل مشکلات و در نهایت خروجی طرح نیز  مشخص می شود.

دهقان پور اضافه کرد: رویکرد اصلی مسئله یابی و مسئله گشایی با کمک کنشگران بخش کشاورزی است که در قالب طرح سدات نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید