Iranian Agriculture News Agency

پزشکی تاکید کرد:

یکسانی تمامی خطرات تحت پوشش گزینه ویژگی متفاوت بیمه کشت گندم

معاون بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس گفت: تمامی عوامل خطر تحت پوشش گزینه ویژگی متفاوت بیمه جامع گندم در کشت قراردادی با خارج از کشت قراردادی یکسان است و هیچگونه تفاوتی ندارد.

یکسانی تمامی خطرات تحت پوشش گزینه ویژگی متفاوت بیمه کشت گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، پژمان پزشکی با اشاره به اینکه کشت قراردادی یک بسته حمایتی است که توسط وزارت محترم جهاد کشاورزی امکانش برای کشاورزان فراهم شده است، تصریح کرد: بیمه طرح جامع با ویژگی متفاوت برای اراضی آبی است که آب توسط سد تامین می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیمه گندم طرح کشت قراردادی از مزایایی برخوردار است، اظهار کرد: برای خرید پوشش بیمه ای طرح کشت قراردادی گندم دولت محترم 20 درصد تخفیف حق بیمه برای کشاورزان اعمال می نماید.

به گفته وی؛ در کشت قراردادی گندم، مابقی 80 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار در زمان برداشت محصول از وجوه گندم کشاورزان کسر خواهد شد که این نیز به عنوان مزیت دیگری برای خرید پوشش بیمه ای است.

پزشکی با اشاره به اینکه عامل خطر خشکسالی بیمه جامع گندم گزینه ویژگی متفاوت مشروط به خاک آب اولیه و عبور گیاه از مرحله پنجه زنی است، ابراز کرد: براین اساس اگر بعد از این مراحل عامل خطر خشکسالی که یکی از عوامل خطر تحت پوشش است، حادث شد، خسارت ها در کشت قراردادی یا خارج از کشت قراردادی مشمول غرامت خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید