Iranian Agriculture News Agency

آبخوان‌داری؛ موثر در تغذیه سفره های آب زیرزمینی

استاندار فارس گفت: برای احداث طرح های آبخوان‌داری و آبخیزداری در این استان مصمم هستیم.

آبخوان‌داری؛ موثر در تغذیه سفره های آب زیرزمینی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمدهادی ایمانیه در حاشیه دومین جلسه استانی ستاد آبخوان‌داری با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: دو راه برای اجرای طرح های آبخوان‌داری وجود دارد، یکی از راه ها، استفاده از ارزش افزوده‌ی زمین های در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و تامین تجهیزات مورد نیاز از طریق آن ها است.

 استاندار فارس‌ راه دوم اجرای این پروژه ها را مشارکت دادن بخش خصوصی و مردم در احداث آبخوان‌ها عنوان و اظهار کرد: قسمتی از زمین های پایین دست محل احداث آبخوان را با کاربری گلخانه به افراد واگذار کنیم و فرد نسبت به احداث آبخوان اقدام نماید.           

به گفته وی؛ ذیل این ستاد، کارگروهی تشکیل شده است که پس از بررسی های اولیه، تعداد 15 طرح قابل اجرا را مشخص می نماید در این جلسه تصمیم گیری های لازم در خصوص چگونگی احداث آنان صورت پذیرفت.

استاندار فارس با بیان اینکه در این جلسه جهادکشاورزی، آب منطقه ای استان و منابع طبیعی طرح های خود را ارائه نمودند، ابراز کرد: با توجه به شرایط هر منطقه، میزان ظرفیت های مسئولیت اجتماعی آن شهرستان و استفاده از ظرفیت های خیرین استان، نسبت به احداث موارد مطرح شده تصمیم گیری شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید