Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

کشاورزان مجری الگوی کشت، مورد حمایت ویژه قرار می گیرند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه مطلوبیت و سودمندی در اجرای موفق الگوی کشت تاثیرگذار است، گفت: در اعطای تسهیلات و سایر سیاست های حمایتی، کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند در اولویت قرار دارند.

کشاورزان مجری الگوی کشت، مورد حمایت ویژه قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در نشست برنامه الگوی کشت که به ریاست محمدهادی ایمانیه استاندار فارس برگزار شد، تصریح کرد: اجرای الگوی کشت در مرحله اول برای سه دشت قادرآباد- مادرسلیمان، نمدان اقلید و داراب برنامه ریزی شده است و در دشت قادرآباد- مادر سلیمان در حال اجرا است.

این مقام مسئول بیان کرد: در تدوین الگوی کشت دشت قادرآباد- مادر سلیمان داده های هواشناسی، داده های منطبق با خاک و به طورمشخص بحث تناسب اراضی، داده های آب، نیاز آبی و اقتصاد و معیشت کشاورزان به عنوان مهمترین مولفه در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: در نهایت با بررسی کنش و برهم کنش داده های مربوط به عوامل موثر بر تولید و الگوی کشت و در نظر گرفتن حداکثر افزایش سود و تولید محصولات اساسی مدل الگویی کشت تدوین و به منظور اینکه الگوی کشت با آهنگ پذیرش بیشتری همراه باشد، در مدل پیشنهادی حداکثر 25 درصد تغییر نسبت به کشت مرسوم منطقه در نظر گرفته شد.

دهقان پور؛ در مقایسه وضعیت فعلی تولید محصولات کشاورزی با مدل الگوی کشت پیشنهادی، اظهار کرد: با اجرای الگوی کشت سطح زیر کشت محصولات 5300 هکتاری به 3800 هکتار، میزان مصرف آب  از 45 میلیون مترمکعب به 36 میلیون مترمکعب و درآمد بهره برداران از 197 میلیارد تومان به 206 میلیارد تومان می رسد.

او با بیان اینکه در این منطقه 12 محصول زراعی تولید می شود که در الگوی کشت پیشنهادی به 18 محصول می رسد، اضافه کرد:6 محصول کم آب بَر و عمدتا گیاهان دارویی از جمله زعفران، گلرنگ، آنغوزه، آویشن، خاکشیر و زیره اضافه شده است.

عوامل مداخله ای مترتب برالگوی کشت، از جمله مواردی بود که دهقان پور اشاره کرد و افزود: عوامل اقلیمی، بازار، سیاست های تشویقی، مزیت های نسبی تولید در بین سایر بخش های اقتصادی است از جمله عواملی است که می تواند الگوی کشت را به سمت ناسازگاری یا موفقیت پیش ببرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به الزامات الگوی کشت نیز گریزی زد و گفت: توسعه کشاورزی قراردادی با هدف ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از الزامات است و در سال زراعی جاری با تلاش صورت گرفته تاکنون استان فارس در اجرای کشت قراردادی گندم رتبه دوم کشور را دارد.

فرهنگ سازی، آموزش و ترویج الگوی کشت، تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و کنتوردار کردن چاه های مجاز(اجرای طرح تعادل بخشی)، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، تامین به موقع و به میزان کافی نهاده های تولید، فراهم کردن ماشین های کشاورزی مورد نیاز الگوی کشت، تسهیل در صدور مجوز احداث گلخانه و حمایت از  بهره برداران در قالب وام های کم بهره و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی از دیگر الزامات الگوی کشت بود که دهقان پور بر آن تاکید داشت.

وی با بیان اینکه به منظور اجرای موفق الگوی کشت باید سیاست های تشویقی دنبال شود،بیان کرد: یارانه سبز، بیمه، هزینه نکاشت، توسعه زنجیره ارزش و تامین محصولات کشاورزی، مشوق های صادراتی، ایجاد واحدهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، تمرکز بر تدارک وسیله حمل و نقل محصولات در فصل برداشت و هماهنگی با بانک کشاورزی برای توجه خاص به تسهیلات کشاورزی در این دشت از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید