Iranian Agriculture News Agency

طرح افزایش نفوذ دانش در فصل زراعی جاری اجرایی می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه طرح افزایش نفوذ دانش در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در فصل زراعی جاری در این استان اجرایی می شود، گفت: این طرح برای اولین بار در کشور و با تاکید بر برنامه محوری اجرا می شود.

طرح افزایش نفوذ دانش در فصل زراعی جاری اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مجتبی دهقان پور در سومین نشست ستاد زراعت با بیان اینکه در طرح مذکور کلیه کنشگرانی که در عرصه کشاورزی فعالیت می کنند نظم بخشی و ساماندهی شده اند، تصریح کرد: این کنشگران در حوزه تحقیقات، بخش اجرایی، ستاد سازمان، شهرستان ها، دهستان ها، بخش خصوصی از جمله شرکت خدمات مشاوره ای و دانش بنیان، تعاونی‌ها و تشکل‌ها و نهایتاً مروجین پهنه هستند.

به گفته وی؛ تولید کنندگان مهمترین کنشگر بخش کشاورزی و به عنوان محور اصلی تمام فعالیت ها هستند.

او با اشاره به اینکه رویکرد طرح مذکور بر مسئله یابی، مسئله گشایی و ارائه راه حل‌های نوآورانه برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است، ابراز کرد: در گام اول شرایط منطقه تبیین شد به عبارت دیگر برای هر منطقه کتابچه وضعیت تولید مشخص و نیازها از سطح پایین احصا شده است و در گام بعد راه ‌حل یا راه حل‌های موجود یا پیشنهادی برای حل مشکلات و در نهایت خروجی طرح نیز  مشخص می شود.

دهقان پور اظهار کرد: در طرح افزایش نفوذ دانش برای هر منطقه، یک نفر به عنوان نماینده مدیران شهرستان ها، یک تا سه نفر محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و کارگروه های اجرایی برای موضوعات تخصصی مشخص شدند که مشکلات را احصا و رفع می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به طراحی اپلیکیشن نیز گریزی زد و افزود: از طریق این اپلیکیشن مشکلات مناطق مختلف، میزان رفع این مشکلات، میزان تعاملات مروجین پهنه و کشاورزان پایش می شود و در نهایت تجارب موفق هر منطقه برای سایر مناطق نیز به اشتراک گذاشته می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید