Iranian Agriculture News Agency

سامانه سامکا بستر برنامه ریزی در کشاورزی را فراهم می کند

قائم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه آمار پایه هر برنامه ریزی است، گفت: "سامانه سامکا" بستر برنامه ریزی دقیق و منسجم در کشاورزی را فراهم می کند.

سامانه سامکا بستر برنامه ریزی در کشاورزی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علیرضا واحدی پور در نشست "بررسی سامانه سامکا در زمینه هوشمندسازی داده ها و اطلاعات بخش کشاورزی استان فارس" با بیان اینکه اجرای الگوی کشت از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: قطعا برای اجرای خوب و صحیح این الگوی کشت، نیازمند اطلاعات دقیقی هستیم که "سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران"یا " سامانه سامکا" این اطلاعات را به ما خواهد داد.

به گفته وی؛ استان فارس با داشتن 122هزار کیلومتر مساحت که جدیدا هم 37 شهرستان شد و 94 بخش نقش بسیار بزرگی را در امنیت غذایی، تولید و اشتغال ملی دارد.

واحدی پور با اشاره به اقلیم چهار فصل و نقش سهم ارزش افزوده تولیدات استان فارس در کشور، اظهار کرد: بالتبع سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی در برنامه ریزی این استان کمک بزرگی است.

قائم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه این استان حدود 600 پهنه کشاورزی دارد و مسئولین پهنه در ثبت و ترسیم اطلاعات توصیفی در " سامانه سامکا" همکاری دارند، گفت: امیدواریم بتوانیم گام های استوارتری را در جهت نیل به خودکفایی کشورمان برداریم.

"فارس از پیشگامان در حوزه های مختلف کشاورزی است"

در ادامه این نشست، کشاورز قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه فارس از پیشگامان در حوزه های مختلف کشاورزی است، گفت: هدف این است که فارس پایلوت در اجرای "سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران" شود.

او بیان کرد: سامانه مذکور فقط در ارتباط با ترسیم محدوده اراضی زراعی نیست هر آنچه که به عنوان داده یا اطلاعات می تواند مبنای مکانی داشته باشد در این سامانه می تواند قرار گیرد.

وی اظهارکرد: سامانه مذکور صرفا برای ترسیم قطعات نیست بلکه اطلاعات و قابلیت های زیادی دارد که سنجش از دور از جمله قابلیت های این سامانه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید